Léčivá síla drahých kamenů

17.5.2011

RUBÍN – Výrazně červený rubín je další barevnou odrůdou minerálu korundu, podobně jako safír. Typickou barvou, jež mezi drahými kameny vyniká, je sytě rudá barva rubínová, způsobená příměsí oxidu chromu (v ideálním případě okolo 2%). Název rubínu vznikl odvozením od latinského slova rubeus – rudý.

Tak jako u jiných kamenů může mít ovšem různé odchylky. Především neprůhledné, kalné kameny mohou být často pouze sytě růžové, naopak u větších krystalů s efektem asterismu bývá často až černofialová barva. Nejcennějšími barevnými variantami jsou ovšem naprosto průhledné sytě rudé kameny, které se často přirovnávají k barvě kvalitního červeného vína. Kromě dokonale průzračných gemologicky kvalitních kamenů, jež se brousí výhradně do fazetových brusů, známe u rubínu i neprůhledné kameny, které mívají někdy po vybroušení do kabošonů (muglí) výrazný efekt hvězdy (asterismu). Tato hvězdička se při správně orientovaném vybroušení zjeví na vrcholku kabošonu a bývá ideálně šesticípá. U kamenů nižší kvality se setkáme i s méněramennou hvězdou, nebo jsou ramena difúzní (rozplizlá), eventuelně vidíme pouze pohybující se světélko na vrcholu kamene bez zřetelných ramen. Kromě nejčastějšího výskytu rubínu ve formě zrn a valounků se můžeme setkat i s krystaly více či méně kvalitními. Typický vřetenovitý krystal safíru u rubínu těžko najdeme. Nejběžnější krystalovou formou rubínu jsou šestiboké sloupečky nebo širší šestiboké tabulky. Vzácně se krystaly rubínu objevují i ve formě dlouze protažených až silně jehlicovitých tvarů.

Mnohdy hodnotnější, než stejně velké diamanty
Z fyzikálních vlastností vyniká především tvrdost, jež je podle Mohsovy škály na stupni 9. Proto se rubín na rozdíl od jiných, mnohem měkčích drahých kamenů, s úspěchem využívá v celé škále šperkařských výrobků. Především u přívěsků, náušnic a prstenů jako solitérní kámen, eventuelně doplněný bílými diamanty (brilianty), plně vynikne jeho fascinující rudá barva. K velikosti v přírodě nacházených kamenů je třeba dodat, že kvalitní dokonalé kameny o větší velikosti (váze) než 2 karáty jsou nesmírně vzácné a drahé. V mnoha případech dosáhly i většího ohodnocení než stejně velké diamanty. Často je bohužel i na první pohled kvalitní a velký kámen natolik jemně popraskán nebo znečištěn různými inkluzemi, že je využitelný pouze na vybroušení několika drobných kamenů. Výjimkou jsou asterické rubíny, jež běžně dosahují velikosti přes 1 cm i mnohem více. Jeden rekordní asterický rubín nalezený na Srí Lance vážil v surovém stavu dokonce přes půl kilogramu! Neprůhledné kalné kameny mívají někdy též značnou velikost (i přes 10 cm), v klenotnictví jsou jen zcela výjimečně využívány a brousí se téměř výlučně pouze do podoby kabošonů.

Nebezpečná těžba
Z různých druhů hostitelských hornin jsou pro rubín typické vyvřeliny (granity, pegmatity), metamorfity (např. velmi časté mramory) nebo zdaleka nejčastější sedimenty, odkud pochází převážná část broušených kvalitních kamenů (rozvětralé a po svazích roznesené, posléze do údolních partií potoků a řek snesené vrstvy původní primární horniny, usazené v různých vzdálenostech od své původní polohy). Tyto vrstvy, dosahující mnohdy mnohametrové mocnosti, překryté však také mocnými mladšími sedimenty, se dodnes využívají k těžbě drahých kamenů včetně rubínů (např. na Srí Lance, v Thajsku, Siamu, Indonésii). Těžba je obvykle velmi primitivní a za staletí se příliš nezměnila. Spočívá v prostém rozplavování nahromaděných sedimentů s těžkými kameny a jejich následným přerýžováním (podobně jako u rýžování zlata. Riskantnější je hloubení šachtic v místech sedimentů s drahokamy. Šachtice se vykope až do hloubky, kde se dosáhne správné vrstvy s kameny, vrstva se vytěží a poté se šachtice opustí a opodál se zarazí nová. Vytěžený materiál se poté nedaleko jámy ručně přerýžuje nebo prostě přebere. Tato metoda stále naprosto převažuje nad těžbou v primárních výskytech ve vyšších polohách hor, jež nejsou mnohdy dodnes ani známy, nebo je s jejich těžbou spojeno mnoho těžkostí, např. s rozdružováním od okolní horniny.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like