Léčivá síla drahých kamenů – Akvamarín

17.2.2011

Akvamarín. Jde o modře zbarvenou odrůdu minerálu berylu – hlinitokřemičitanu berylnatého. Název z latiny (aqua marina) označuje barvu mořské vody.

Tento odstín je u akvamarínu asi nejčastější, vzácné nejsou ani některé přechody barev k jiným odrůdám. Vyskytují se i kameny s velmi světle modrým zabarvením přecházejícím až k bezbarvým místům (tzv. goshenit), nebo modré kameny přecházející do výraznějších zelených tónů (směrem ke smaragdu).

Akvamarín jako jeden z typických a historicky dlouhodobě známých drahých kamenů má v historii člověka významné místo. Ve spisech ho vzpomíná již Plinius st. Ve středověku se často užíval k výrobě okének do monstrancí a relikviářů. Vzhledem ke své modré barvě býval – a bývá – zaměňován s topasem: u velkých nálezů je nezbytná obezřetnost (akvamarín je mnohem dražší). V historii nebyly záměny úmyslné, tehdejší obchodníci ani učenci neuměli kameny odlišit, což se může stát i dnes.

Výskyty akvamarínu jsou především vázány na kyselejší vyvřelé horniny a jejich žilné deriváty (hlavně tzv. pegmatity), případně na sekundární ložiska – tzv. rozsypy. Drahé kameny z rozsypů jsou přirozeně opracované a obroušené. Z těchto míst pocházejí kameny z historických dob – primární naleziště byla objevena později.

V primárních výskytech se akvamarín obvykle nalézá ve formě zrn nebo i dokonale omezených krystalů. Tvar bývá nejčastěji sloupcovitý, šestiboký, méně často tabulkovitý (typické pro krystaly goshenitu a velmi bledě zbarvených akvamarínů). Světlé akvamaríny se fazetově brousí málo – po vybroušení nemají atraktivní barvu.Tmavší kameny se těší stálé oblibě a jejich velikost často dosahuje desítek i stovek karátů.

Za modří akvamarínu i po české zemi
Z nejznámějších nalezišť můžeme uvést USA (především Kalifornii), Brazílii, Namíbii, Nigérii, Mosambik, Madagaskar a Tanzánii. V současnosti se setkáváme s krásnými kameny z Pákistánu, odkud pochází akvamarín společně s krystaly světlé slídy, černého turmalínu a křišťálu. Vzorky z dutin tamních pegmatitů zdobí mnohé světové sbírky. Další bohaté lokality jsou v Rusku (AdunČilon, Murzinka, okolí Miasmu na Urale), na Srí Lance a v Indii.

V Česku známe historické nálezy z živcových lomů v okolí Písku (včetně heliodoru, převážně z 1. čtvrtiny 20. stol.), schopné i fazetového broušení. Na severní Moravě se akvamarín vyskytuje v okolí Šumperku (Maršíkov), kde se dá nalézt i dnes. Zdejší kameny bývají značně popraskané, mají kalnější a zelenější zabarvení a rozměr do 1 cm.

Jako jeden z mála drahých kamenů akvamarín dosahuje obdivuhodných rozměrů. V literatuře se vzpomíná např. 110 kg krystal z Brazílie (nalezen r. 1910), přes 80 kg těžký krystal ze Zabajkalí (r. 1796).

 

You Might Also Like