Léčivá síla drahých kamenů

1.7.2011

Měsíční kámen

Zajímavý kámen, jehož obliba v posledních letech neustále stoupá, je zástupcem skupiny živců. Jde o draselné, případně sodnovápenaté křemičitany o střední tvrdosti (6–6.5 stupně). Pod pojmem měsíční kámen, případně zkráceně měsíček, nerozumíme nějaký kámen původem z Měsíce, ale nejčastěji odrůdu živce aduláru nebo oligoklasu. Jedná se obvykle o kalně bílé, našedlé nebo nahnědlé kameny skelného či perleťového lesku, jež se v převážné většině vyskytují pouze v kusové formě.

Pouze velmi vzácně se měsíční kámen nachází i v čiré podobě, často s modravým efektem. Jde o efekt zvaný adularescence, jež se vhodně zvýrazní po správném vybroušení kamene. Tehdy je modrý efekt okem patrný v centru kamene na jeho vrcholu. Na tomto místě je třeba také upozornit, že výraznému modrému efektu je často napomáháno podkládáním již vybroušeného kamene ve šperku modrým papírem. Pokud není vidět na kámen i zespodu brusu, je potom obtížnější toto vypodložení rozpoznat.

Dalším známým specifickým efektem u měsíčního kamene bývá efekt kočičího oka, dobře rozeznatelný opět po správně orientovaném vybroušení. Tento efekt bývá patrný především u kalných odrůd. Pouze ve velmi vzácných případech se nachází měsíční kámen i zcela čirý, schopný fazetového vybroušení.

Mineralogický název adulár se odvozuje od pojmenování hory Adula ve švýcarských Alpách. Měsíční kámen potom od zakaleného světélka patrného v kameni, které je podobné svitu Měsíce.

Naleziště měsíčku
K hlavním světovým nalezištím počítáme Indii, Srí Lanku, Rusko (odrůda belomorit z pobřeží Bílého moře), Barmu a Madagaskar. Typickými matečnými horninami měsíčků jsou magmatity, metamorfity či pegmatity, ale zcela převládají sedimenty a to sekundární přeplavené výskyty. Z takových míst pocházejí i nejkvalitnější kameny indické a ze Srí Lanky.

Měsíček pro lásku a city
V léčitelství i v magii je kámen znám již po staletí. Nejvíce si jej považují asi v Indii, kde jej nazývají svatým kamenem. Magicky je spojen pře – devším s Měsícem. A to natolik, že se nejvíce používá při nastupující fázi Měsíce, kdy je jeho síla největší. Měsíček také silně přitahuje lásku a řeší problémy mezi milenci. Pokud se dva milující lidé pohádají, je dobré, když jeden podrží měsíček v rukou a láskyplně nabitý jej předá do rukou svému protějšku.

[hidepost=0][/hidepost]

 

You Might Also Like