Kerri Rivera: Autismus lze vyléčit!

5.12.2012

Jsme nadšeni, že na lednové pražské konferenci o MMS vystoupí paní Kerri Rivera. Ani pro specialisty a odborníky není snadné porozumět chorobám autistického spektra, což je jistě neurologická choroba 21. století. V Evropě je považována za chorobu výhradně genetického původu a běžní odborníci ji považují za vrozenou. Autismus je celosvětově obrovský problém přerůstající v epidemii. Podle nejnovějších statistik jím trpí každé 84. dítě, zatímco před přibližně 10 lety se autismus vyskytl jen u každého 10 000. dítěte. Jde o zcela zásadní problém, který ohrožuje mnoho dětí, a ještě více ohrožuje budoucí generace. Kerri Riverra se v tomto rozhovoru pokusí vysvětlit nevysvětlitelné a nejen to – ona nabízí řešení! Velmi úspěšně pracuje s rodinami v různých oblastech spektra choroby. Díky jejím postupům se v uplynulých dvou letech podařilo „zrušit tuto diagnózu“ již u 68 dětí, v podstatě došlo k vyléčení.

Dobrý den, Kerri, to jsou neuvěřitelná čísla! Jak sama vnímáte tato zázračná vyléčení?
Připadá mi to skvělé! Vědět, že se daří děti z celého světa léčit – to je skutečné požehnání. Snad ani nemusím zmiňovat, že i mému vlastnímu synovi se vede každý den lépe. To samozřejmě znamená, že nejsme na konci cesty, ale určitě se nám podaří vyléčit všechny děti, když se o to budeme dále snažit a budeme postupy vylepšovat tak, aby se maximalizovaly jejich přínosy.

Podle vašich oznámení se vám již podařilo vyléčit z autismu více než 60 dětí. To je zcela zásadní informace. Centra autismu a odborníci v Čechách tvrdí, že to není možné, že autismus nelze léčit. Co vy na to?
Ve skutečnosti už to je 68 dětí, které zcela „vypadly“ z defi nice autismu, tj. na škále ATEC (Autism Treatment Evaluation Checklist) mají nyní méně než 10 bodů. Některé z nich se dostavily k lékařům, kteří u nich autismus původně diagnostikovali, a tyto diagnózy byly stejnými lékaři zrušeny. Bohužel stále existuje mnoho neinformovaných „odborníků a lékařů“ tvrdících, že autismus nelze vyléčit, ale to je lež. Autismus je velké podnikání, řada lidí žije z produktů, léčby a služeb. Pokud autismus vyléčíme, o tento příjem přijdou. Tisíce dětí na celém světě se již autismu zbavily a my v tom budeme pokračovat, dokud nebude mít každé dítě šanci na vyléčení a dokud nebude známa pravda, že autismu lze předcházet, léčit jej a vyléčit ho.

Pokud není vrozeným stavem, tak čím podle vás je?
Z vlastní zkušenosti vím, že autismus není vrozený. Totéž potvrzuje zkušenost tisíců rodin, s nimiž jsem pracovala. Můj vlastní syn se narodil neurologicky naprosto v pořádku a byl zdravý, prošel všemi mezníky vývoje, mohu to doložit fotografi emi a videozáznamy. Patrick do autismu regradoval, a to samé vidím a slyším stále znovu a znovu. Já se ale věnuji léčbě autismu, nevysvětluji, jak vzniká. Jsem přesvědčena, že nejde pouze o genetický problém, a že prostředí má obrovský vliv. Jak se říká, genetika nabije zbraň, ale prostředí stiskne spoušť. Pokud bychom odstranili vlivy prostředí, projevy, které autismus defi nují, by nenastaly. Zjistila jsem, co společného mají všechny autistické děti: viry, kvasinky, bakterie, parazity, těžké kovy a alergie. Když se zaměříme na extrémy a na to, jak proti nim bojovat, začneme se propracovávat k léčbě autismu, a to je základ mého postupu.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like