Když jsme v křeči

17.2.2011

Většina z lidí ten pocit zná – zničeho nic nějaký sval „cukne“ a pak se případně „stáhne“. Když v tomto nechtěném stažení sval, více svalů, končetina nebo dokonce část těla mimovolně zůstane, lze mluvit o křeči.
Křeč nemusí, ale může bolet, může spontánně odeznít a již se neopakovat. Nicméně může přetrvávat a stát se tak problémem nebo signalizovat vznik nemoci nové. Je možné, že se tak projeví i nerozpoznaná „nemoc stará“. Křečové stavy provázejí mnoho nemocí. Nelze je všechny jmenovat – jednalo by se o několik desítek názvů nemocí. Článek se omezí na popis spíše běžnějších stavů.

V té souvislosti se rozeznávají křeče tonické, kdy svalový stah přetrvává. Křeče klonické zahrnují svalové záškuby a pojem křeče klonicko-tonické je vyhrazen stavům, kdy postižená svalová skupina zůstává v dlouhodobé křeči, která je přerušována občasnými záškuby. Následuje orientační přehled zdravotních poruch provázených křečemi.

Nízká hladina cukru v krvi, hypoglykemie. Začne to pocitem vlčího hladu, brněním v končetinách, pocením, zrychleným tepem srdce, pak se přidají i různé svalové křeče.

Nitrolební krvácení. Kromě křečí jsou tu značně silné až nesnesitelné bolesti hlavy. Ty začínají velmi náhle, v průběhu minut nebo dokoce vteřin a jsou popisovány jako „exploze v hlavě“.

Zánět mozkových plen, meningitis. Křečový stav vznikne společně s narůstajícími silnými bolestmi hlavy, s horečkou, zvracením. Křeče postihují přednostně svalstvo kolem krční páteře. Tato oblast „ztuhne“ a hlavu není možno sklonit dopředu a „dát bradu na prsa“. Křeč šíjového svalstva s omezenou hybností může rozvinuté infekci s jistým předstihem předcházet a na hrozící nebezpečí upozornit. Svůj význam má tento příznak u dětí, které své potíže v počátečních stádiích choroby nejsou schopny detailně popsat. „Podivné“ držení hlavy dítěte může být tím prvním příznakem rozbíhající se infekce, která může být v rozvinutém stádiu velmi nebezpečná.

Nedostatek vitamínu B6. Ten způsobuje chudokrevnost, svědění, záněty jazyka a sliznice v ústech a koutků. Postižení nervů se projevuje jejich zánětem, tzv. neuritidou. U malých dětí pak nedostatek tohoto vitamínu může způsobit křeče.

Nedostatek sodíku. Jeho hladina v krvi může silně klesnout při nedostatečnosti ledvin nebo intenzivním zvracení. Ale i dlouhodobé pocení může nedostatek sodíku způsobit. Za druhé světové války svalové křeče omezovaly bojeschopnost vojáků v tropických oblastech. Pokud neměli k dispozici sůl nebo solená jídla, po nějaké době se k dalším „džunglovým“ útrapám přida – ly i značně bolestivé křeče které znemožňovaly chůzi, o boji ani nemluvě. V obklíčení v džungli se stávalo, že živí prohlíželi mrtvé a hledali u nich osobní zásoby kuchyňské soli nebo slané jídlo.

Nedostatek magnesia. Vzniká při prudkém zvracení, průjmu, při alkoholismu a u lidí, kteří jsou výlučně na mléčné stravě. Nízká hladina hořčíku způsobuje tendenci svalů zůstat v křeči nebo až přetrvávající křečový stav s občasnými záškuby. Hořčík svaly svým způsobem „zvláčňuje“, užívají ho sportovci.

[hidepost=0][/hidepost]

 

You Might Also Like