Jistota pro transfúzi

6.2.2013

Krev je neprůhledná červená tělesná tekutina, která koluje krevním oběhem a pro člověka je zcela nepostradatelná. Zásobuje tělesné tkáně živinami a kyslíkem, do tkání a jednotlivých tělesných orgánů přenáší informace z endokrinních žláz a naopak odstraňuje tělu škodlivý odpad. Krev také udržuje stálost a rovnováhu ve vnitřním prostředí organismu, krevní srážlivost je podstatná pro obranný mechanismus těla.

Nejvýznamnějším kritériem pro dělení krve do skupin je tzv. systém AB0. Lidská krev se dělí podle přítomnosti antigenů A a B na povrchu červených krvinek. Některé z antigenů jsou čisté bílkoviny, v jiných jsou přítomny i polysacharidy. Nepřítomnost některého z uvedených znaků vede k přirozené produkci příslušných protilátek. Pro každou skupinu je tedy charakteristická určitá kombinace protilátek vůči chybějícím antigenům.

Jak se liší navzájem
Přesné důvody, proč lidský organismus tvoří protilátky k antigenu, s nímž se nikdy nesetkal, nejsou odborně popsány. Vědci soudí, že určité bakteriální antigeny jsou stejné u glykoproteidů A i B a protilátky vytvořené proti těmto bakteriím reagují s krví cizího typu. Mimochodem, antigeny AB0 se kromě červených krvinek vyskytují i v jiných tkáních, např. v játrech, v ledvinách, v plicích. Kromě jiného ovlivňují také krvácení a srážení krve. Jednotlivé krevní skupiny mají určité charakteristické rysy a jejich nositelé sklon k některým onemocněním, podobně jako vrozené osobnostní vlohy psychologické povahy. Neděste se, riziko propuknutí choroby však není zásadní, větší jen nepatrně.

Krev typu A obsahuje antigen A a protilátky anti-B. U této krevní skupiny se častěji vyskytují některé karcinomy, ischemická choroba srdeční a potíže se žlučovými cestami. Uvádějí se sklony k cukrovce, anémii a k nemocem jater. Ve světě má skupinu A – 6 % lidí. Krevní skupinu A+ mají Češi, Švédové a Norové. Nositelé krevní skupiny A jsou vyrovnaní, klidní, citlivější, nedělá jim dobře stres.

Krev typu B obsahuje antigen B a protilátky anti-A. U krevní skupiny B je časté astma, vyšší sklony k roztroušené skleróze, chronické únavě a problémům s imunitou. Nositelé krevní skupiny B jsou odolnější, přizpůsobivější, praktičtější a soupeřiví, mohou být výbušní. B + je na planetě 9% a málokdy stůňou. B – jsou jen 2% a mají zocelený imunitní systém.

Krev typu AB obsahuje antigeny A i B a neobsahuje protilátky anti-A, ani anti-B. Nositelé tohoto typu krve mívají častější nádory slinných žláz, chronickou leukémii a cukrovku…

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like