Ještě ho nemáte? Vysoký krevní tlak

4.7.2012

Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří k nejrozšířenějším kardiovaskulárním chorobám v tzv. pokročilém světě. Považuje se za nemoc civilizační a bývá nazýván tichým zabijákem i neinfekční epidemií. Není divu, vždyť v současné době se podle statistik s hypertenzí léčí zhruba 20–30 % dospělých v průmyslově vyspělých zemích celého světa. Podle odhadu vysoký krevní tlak zabíjí 25 % nemocných nad 40 let věku. Má to snadné – v počátečních stádiích totiž nebolí, neobtěžuje, nepřipomíná se.

Krevní tlak se měří tonometrem a odráží hodnotu síly, kterou krev působí na stěny cév, v nichž koluje. První hodnota (zpravidla vyšší) označuje tlak systolický – vzniká při srdečním stahu a je přímým odrazem stavu tepen. Jeho hodnota stoupá s věkem, neboť cévní stěny starších lidí ztrácejí pružnost. Druhá (nižší) hodnota se nazývá tlakem diastolickým a zaznamenává se při uvolnění srdečního svalu.

Koho dohoní vyšší tlak
Nemocný dlouho bývá bez obtíží a pokud mu při náhodném vyšetření nenaměří zvýšený krevní tlak lékař, o vlastní hypertenzi vůbec nic neví. K neurčitým projevům problémů se zvyšujícím se krevním tlakem patří bolesti hlavy, poruchy spánku, dlouhodobější únava. I ty si ovšem všichni umíme zdůvodnit – stresem, zvýšeným pracovním tempem, napětím v rodině i na pracovišti atd. Obtíže se ovšem projevují s pokročilejší hypertenzí, kdy jsou již zčásti poškozeny některé pacientovy orgány. Přidávají se i další obtíže: otoky zejména dolních končetin, pocity na zvracení, svalové křeče, dušnost, zbytnění srdce či jeho části apod.

První druh nemoci se označuje jako hypertenze primární (esenciální), která postihuje na 90 % hypertoniků. Dosud se ovšem nepodařilo zcela objasnit příčiny vzniku a rozvoje vysokého krevního tlaku. Je však už zcela jisté, že se na jeho vzniku podílí celá řada faktorů: obezita, kouření, přemíra soli a tuku v potravě, nadměrný a dlouhodobý stres, vysoká spotřeba alkoholu a nedostatek pohybu.

Naproti tomu u sekundární hypertenze je příčina onemocnění známá: způsobilo je jiné základní onemocnění a jako druhotný příznak je doprovází. Objevuje se při ledvinných nebo hormonálních chorobách (např. u Crohnova syndromu nebo při zúžení renálních arterií), provází zúžení aorty (hlavní srdeční tepny). K uvedenému druhu hypertenze se řadí i přechodné zvýšení tlaku vlivem aplikace některých léků, v těhotenství apod.

O sekundární hypertenzi se uvažuje také při manifestaci nemoci v mladém věku, při náhlém zhoršení, u hypertenze rezistentní vůči léčbě a také v případech náhlého začátku těžké hypertenze.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like