Jak pracovat s mandalou?

30.11.2013

V současné době si můžete v řadě knihkupectví zakoupit sešity s různě vypadajícími předlohami mandal. Z pravidla bývají tematicky zaměřené. Co to ale mandala vlastně je a jak s ní pracovat?

Ačkoli slovo mandala pochází z východu, vlastní kruhový obrazec je nadkulturním symbolem jednoty a rovnováhy. Mandala se vyskytuje v mnoha kulturách jako relaxační a meditační pomůcka, jako prostředek pro komunikaci s tím, co nás převyšuje, nebo jako léčebný prostředek. Ačkoli to mnoho lidí stále neví či si to nepřipouští, mandala patří i do našeho kulturního prostředí a to jak náboženského, tak psychologického.

 

Jak to funguje
Mandala je, obecně řečeno, kruhový obrazec s pravidelně uspořádanými tvary, přičemž obsahuje symboly, čísla, barvy. To vše dohromady utváří harmonický celek nesoucí určitou energii, která během vlastní práce s mandalou působí na duši malíře. Tento princip je využíván zejména u mandal dle posvátné geometrie, která pozitivně působí na naši psychiku. Pokud tvoříme pravidelné obrazce, duše se zklidňuje, vnitřní svět se uspořádává a dochází k léčení na všech úrovních. Proces je podporován moudrostí, která je obsažena v jednoduchých obrazcích posvátné geometrie. Ty obsahují pravdu o uspořádání celého našeho světa od jeho stvoření po současnost. Tohoto principu využívají také indiánští šamani kmene Navaho, kteří věří, že nemoc je způsobena ztrátou důležité informace. Ta je proto vkládána do písečných kruhových obrazů, které pak působí na duši nemocného a přinášejí mu chybějící informaci, moudrost.
Mandalu lze použít také v běžném životě pro zklidnění, vyjádření pocitů a pro sebepoznání. Během kreslení totiž do mandaly vkládáte aktuální životní postoj, pocit nebo i přání. Tyto mandaly nemusí být pravidelné ani uspořádané a více se blíží tomu, jak mandalu používal C. G. Jung, švýcarský psycholog. Na takovéto mandaly se pak můžeme dívat jako na diagnostický nástroj, který by však nikdy neměl být interpretován bez spolupráce s autorem. Z hotové mandaly lze „vyčíst“ mnohé. Už sám vlastní proces tvoření nám napoví řadu věcí z vašeho života. Můžeme si více uvědomit zejména to, jak se nám daří realizovat naše představy, jak moc jsme trpěliví, jak lpíme na detailech, zda máme rádi nad věcmi kontrolu, zda jsme autentičtí atd. Podle tvarů a barev pak pomocí techniky volných asociací můžeme tyto informace doplnit o další detaily. Pokud je kresba mandaly používána častěji, lze pak sledovat určitý vývoj, nebo naopak opakující se tendence.
Pokud o sobě zjistíme něco, co chceme změnit, mandala nám může pomoci. Mnoho věcí je snazší změnit na papíře než v běžném životě. Pokud ale získáme pozitivní zkušenost s „papírovou změnou“, dodá nám to odvahu a energii na změnu větší a pro okolí i pro nás viditelnější. Pokud například zjistíte, že chcete mít situaci za každou cenu pod kontrolou a je pro vás velmi důležitý výsledek, ale občas by se vám hodilo nechat věci být, může být zajímavým experimentem jednou volit barvy se zavřenýma očima.

You Might Also Like