Intuice – vědění, jež přesahuje logiku

17.2.2011

Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález (Albert Einstein)

Co je to intuice?
Intuice je schopnost vědět beze slov, vnímat pravdu bez vysvětlování. Funguje mimo čas i prostor a spojuje nás s vyšším já. Pracuje s vědomím, že minulost, přítomnost i budoucnost existují současně. Vezme touhy naší vědomé mysli, jde do budoucnosti a najde cesty, jak je splnit. Mluví k nám prostřednictvím vhledů, zjevení a nutkání. Nepřikazuje jako intelekt: „Tohle musím zítra udělat, to mám na seznamu, to by bylo dobré mít hotové.“ Místo toho nám říká: „Nebylo by to zábavné? Nebyla by to radost? Tohle chci dnes udělat.“ Intuice je často pociťována jako hravé dítě, které se nás snaží silným vnitřním nutkáním odvést od těžké práce do světa radosti a her. V tomto světě můžeme překvapivě nalézt všech – ny odpovědi, jejichž hledání nám jinak zabere celé měsíce práce.

Intuice dokáže bleskově dávat dohromady myšlenky. Géniové jako Edison nebo Einstein pracovali s velice zušlechtěnou a rozvinutou intuicí. Přinášeli své odpovědi zpoza času a prostoru.

Intuice jde skrze známé do neznáma. Může nám pomoci najít odpovědi a informace, které nejsou v mysli žádného jiného člověka.

Rozvíjení intuice
Jak můžeme rozvíjet svou intuici? Musíme se nejdříve naučit jí důvěřovat. Všichni slyšíme ve své mysli šepot, myšlenky o tom, co chceme dělat nebo čím být. Mnoho z nás má vizi plnějšího života, ale mnozí si nedovolíme snít o ní častěji, a ještě méně z nás jí důvěřuje natolik, abychom ji převedli do své každodenní zkušenosti.

Všichni máme schopnost používat svou intuici a následovat svá tušení. Když někomu zvoní telefon, někdy ví, kdo volá. To je intuice. Máme také vizi, kým chceme být. Výzvou je věnovat ji pozornost a mluvit, jednat a chovat se podle ní. Uzpůsobit své názory a přístupy. Budeme-li jednat podle své intuice, ucítíme svou opravdovou sílu.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like