Dýchání a zdraví 3. část

3.11.2012

Dostali jsme se k poslední části seriálu o dýchání a jeho vlivu na naše zdraví. Vysvětlili jsme si aspekty fyzikální, anatomické i energetické. Víme, že správný dech zahrnuje důraz na výdech, kontrolu břišní stěny, dlouhý a hluboký nádech i výdech a krátkou zádrž dechu. Ta následuje po každém nádechu, stejně jako výdechu a má být nenásilná.

Jedním ze cvičení byla Nádí Šódhana- očistný dech, praktikovaný vsedě. Ideální pozice páteře, která by měla být rovná, umožňuje lepší proudění energie v kanálech- nádí. Tyto kanály energie, jdoucí podél páteře a páteří samotnou, začínají v oblasti hráze. Tato oblast je důležitá pro jógu, stejně jako čínský taoismus. Sexuální aspekt se zde potkává s přežitím druhu a zasluhuje si naši pozornost. Mluvíme zde v podstatě o kontrole pánevního dna.

Co je dole, je i nahoře!
Indická jóga rozlišuje dva druhy prány (energie). Pránu, která podporuje vzestupný pohyb směrem vzhůru a apánu- podporující sestup směrem dolů. Prána řídí vyšší činnosti- přeměnu potravy, krevní oběh, dýchání i myšlení. Apána řídí rovněž dýchání, posun potravy, vylučování a také menstruaci. Sexuální akt znamená zapojení obou. Jedna podporuje druhou a jsou tak na sobě závislé. Jako Jin a Jang. Příklad ze života: trpíte- li zácpou, nemáte ani moc chuti k jídlu. A cesta k osvícení v sobě zahrnuje i zvládnutí sexuality. Proto je pro zachování zdraví- fyzického i duševního potřeba vyhovět potřebám těla. Nikoliv je potlačovat.

Abychom mohli posílit celkové proudění energie- prány v těle, je třeba ji nejprve zaměřit a procítit. Většina meditací se zaměřuje do oblasti „třetího oka“, někdy i do oblasti srdce. My se zaměříme níže. A nebudeme meditovat, nýbrž dýchat a stahovat.

Spodní zádrž- MÚLABANDHA a KUMBHAKA S PLNÝMI PLÍCEMI
Posaďte se do Vám vyhovujícího sedu se zády narovnanými. Zavřete oči a volně dýchejte. Proveďte pět úplných jógových dechů. Poté se pomalu a zhluboka nadechněte a proveďte múlabandhu- stáhněte zadní svěrač- anus. Veškerou svou pozornost zaměřte lehce nad něj- do oblasti hráze. V okamžiku, kdy pocítíte první lehké nucení se nadechnout, povolte anus a pomalu a dlouze vydechujte. Můžete pouze sledovat proud vzduchu skrze nosní dírky, nebo jej zaměřit do místa, které chcete povzbudit či léčit. Dlouhý a pomalý výdech je pojistkou proti příliš dlouhé zádrži dechu. Stejně tak i nádech je hluboký, ale nenafukujeme se příliš. Po výdechu následuje další nádech. Celkem proveďte pět kol. Cítíte- li pocit tepla či brnění, stoupající tělem vzhůru, pak cvičíte dobře. Pokud ne, setrvejte ve cvičení, vše se dostaví později.

Shrnutí:
–          úplný výdech
–          plný nádech
–          zádrž dechu a múlabandha
–          pomalý, dlouhý výdech
–          nádech atd.

Na rozdíl od cvičení Nádí Šódhany, kdy zádrž dechu následovala po nádechu i výdechu a trvala stejně dlouho, zde ji provádíme jen po nádechu a její trvání postupně prodlužujeme. Jakmile se celý proces zautomatizuje a Vy dokážete plně kontrolovat spodní bandhu, délka samotné zádrže s každým opakováním poroste. Nikdy však nejděte přes nepříjemné pocity, k tomu je třeba někoho, kdo na Vás dohlédne. Kumbhaka trvající několik minut vyžaduje zvládnutí dalších prvků pro její bezpečné praktikování. Ale i pouhých 30 sekund má vliv na naše tělo a mysl. Jaký? Prohřívající, omlazující a regenerující. Mimochodem, co myslíte- jaký vliv má na nás zádrž dechu, trvající několik minut?

[hidepost=0][/hidepost]

 


You Might Also Like