Domácí elektrosmog

31.1.2014

Škodlivé elektromagnetické pole (dále jen EMP) působí v každé domácnosti, která je připojena na distribuční elektrickou síť. Dlouhá řada vědeckých pozorování a studií již dávno v minulém století prokázala škodlivý vliv střídavých EMP na živé organismy. Lze se tomu vyhnout? Většině ano a vysvětlíme si, jak jednoduše. Popíšeme si nejsilnější příčiny.

Lidé začínají mít povědomí o škodlivosti různých vysílačů a při výběru pozemku nebo domu se snaží, aby nebyl vysílač mobilních sítí moc blízko a namířený kolmo na dům. Také podvědomě cítí, že není dobré žít v těsné blízkosti drátů a stožárů s velmi vysokým napětím. Přitom ale pak doma nechávají trvale puštěnou wi-fi internetovou síť a spí s hlavami v blízkosti zásuvek, lampiček a světel nad postelí, nebo netuší, že ve zdi vede soused třífázový kabel. Vyhnuli se tedy venkovním vlivům a zdrojům elektrosmogu, ale doma na sebe často nechávají působit ještě silnější EMP, aniž to tuší. Proto se tentokrát zaměříme na domácí elektrosmog.

Domácí telefony
Ještě před nástupem dnešních mobilních telefonů byly jeden čas moderní domácí přenosné bezdrátové telefony. Tu a tam se s nimi ještě setkávám u klientů, kteří chtějí přesně zaměřit všechny vlivy elektrosmogu. Lidé mají obavy, zda a jak silně na ně působí venkovní vysílače mobilních operátorů, ale já pomocí spektrálního analyzátoru ulovím signál jejich domácího přenosného telefonu, vyzařující v tzv. DECT pásmu (pásmo pro bezdrátová zařízení) a ukážu jim, že hodnoty, které nabíjecí základna přenosného telefonu vyzařuje, přesahují i stokrát až tisíckrát intenzitu mobilního signálu z venkovních vysílačů! To vše se bohužel vejde do platných norem, protože nejsou nastaveny primárně pro ochranu zdraví.
Organismus je samozřejmě zatěžován už i těmi venkovními vysílači, zvláště pokud jsou blíže u domu a jejich hodnota vystoupá na desítky mikrowatt. Destruktivní vliv lze pozorovat i na chování krevních destiček i krvinek v běžném mikroskopu! Domácí bezdrátový telefon (jeho základna, do níž se pokládá telefon k nabíjení) ale vyzařuje běžně 3 až 6 tisíc mikrowatt! A dokonce trvale, i když se zrovna netelefonuje. A pokud s takovým přenosným ručním telefonem telefonujete, máte podobně silný vysílač přímo těsně u hlavy! Pro srovnání, současné mobilní telefony by neměly podle platné normy přesahovat výkon 2 tisíce mikrowattů. I to je však velice moc, protože pozorování živých tkání a buněk prokázala destruktivní vliv již od 1 mikrowattu (tzv. Salzburská preventivní norma).
V rámci snížení domácího elektrosmogu tedy rozhodně přestaňte používat ruční přenosný telefon. To znamená nemít ani připojenou jeho základnu do zásuvky 230 V. Její vyzařování je tak silné, že se ještě výrazně projevuje často i přes zdi sousedů a tento signál naměřím ještě i přes panel jako mnohem silnější, než od okolních vysílačů mobilních operátorů. Pak nezbývá než požádat sousedy, aby tyto přenosné telefony také přestali používat, nebo je odpojovali ze zásuvky alespoň přes noc (protože to škodí hlavně jim). Vysokofrekvenční signál totiž působí po setmění na naše citlivé receptory, jako kdyby bylo denní světlo. V organismu tedy nenastane noční regenerační obnovovací režim, ani tvorba melatoninu a jiných zásadně důležitých látek pro naše zdraví, když na nás působí vysokofrekvenční pole.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like