„Dobrá nálada“ s Guo Li

17.2.2011

Ordinuje ve dvou malých místnostech v pražských Holešovicích, fronta čekajících se obvykle táhne daleko na chodbu. Znalkyně čínské léčby, která absolvovala i univerzitu západní medicíny, mezi pacienty prolétává v bílém plášti a uděluje povely. Česky mluví špatně, ale na dobré rady její znalosti českého jazyka stačí. Hlavně však zná lidský jazyk jako takový – právě podle něj určuje diagnózu. Čínská lékařka Guo Li…

Jak dlouho jste v České republice a jaký byl důvod tady zůstat?
Když jsem přijela poprvé na návštěvu do České republiky po roce 1989, viděla jsem, kolik zdravotních problémů tu lidé mají. Například astma, problémy s klouby a játry, ledvinami, bolestmi zad, hlavy a spoustou dalších, se kterými si čínská medicína umí poradit. Rozhodla jsem se, že lidem tady zkusím pomoci.

Jako příklad bych uvedla pacientku, která trpí již dlouhé roky velmi častou bolestí hlavy. Klasic – ká medicína ji, přes všechna vyšetření typu EEG, CT a další, nedokázala bolestí zbavit. Hlavní příčinou jsou v jejím případě špatně fungující játra a jejich zablokované dráhy – meridiány. Vzhledem k tomu, že situace přetrvávala dlouhé roky a její celková konstituce je sama o sobě slabá, došlo rovněž k oslabení ledvin, špatně pracovala slezina, zablokované byly i dráhy močových cest. Tělo všechny své problémy signalizovalo jednoznačně – bolestmi hlavy, které se nejdříve opakovaly a později již téměř nepřestávaly. Byly přerušovány pouze léky proti bolesti. Tyto léky však už řešily jen následek. Bylo potřeba dráhy uvolnit a posílit oslabené orgány. Rovněž je během léčby nezbytně nutné přejít na jiný stravovací režim, dostatečně odpočívat a psychicky se srovnat.

O hledání příčin a posilování energetických drah se mluví v souvislosti s čínskou medicínou vlastně vždy…
Ano. Tradiční čínská medicína spočívá především v nalezení a odstranění příčiny, nikoliv násled – ku. Tělo je velmi složitý komplex. Jako všechno ostatní kolem nás pracuje a slouží nám správně pouze v případě, že je vše v rovnováze. Nejcharakterističtějším znakem čínské medicíny zůstává její chápání těla coby propojeného celku v rámci vnitřních i vnějších vazeb. Čínská medicína, nazývaná také celostní, hledá souvislosti, nahlíží na člověka ze strany jeho fyzického, ale i psychického stavu a v průběhu času, nejen z hlediska období onemocnění… Při různých problémech a především při aplikaci technik tradiční čínské medicíny je třeba postupovat podle příčin zjištěných obtíží.

Jaký je váš názor na odlišnost přístupů západní a tradiční čínské medicíny?
Na tuto otázku si dovolím použít odpověď bývalého prezidenta ČR, Václava Havla (který osobně ordinaci Li navštěvoval – pozn. red.) „Kořeny čínské medicíny se sice od těch našich liší, ale považuji za šťastné, pokud se mohou oba přístupy doplňovat. Doktorka Guo Li a její praxe u nás jsou toho dobrým příkladem.“ Pan Havel to vyjádřil tak, jak to vnímám já sama. V mnoha ohledech se obě medicíny doplňují a mohou se od sebe stále učit. Ideální je využití a spojení obou medicínských přístupů podle potřeby.

Například v Číně je v současné době západní medicína hojně užívaná. Čínská medicína se již nutně nedrží pouze osvědčených tradic, ale pokud je to zapotřebí, použije zkušenosti západních lékařů. Já sama využívám západní medicínu při svém léčení také, například vyšetření krve.

[hidepost=0][/hidepost]

Například v Číně je v současné době západní
medicína hojně užívaná. Čínská medicína se již
nutně nedrží pouze osvědčených tradic, ale pokud
je to zapotřebí, použije zkušenosti západních
lékařů. Já sama využívám západní medicínu při
svém léčení také, například vyšetření krve.

You Might Also Like