Dítě astrologicky Střelec

8.12.2011

Střelec se potřebuje rozvíjet a prosvětlovat temné kouty lidských duší, kde vždy ochotně hledá místečko k zažehnutí plamínku víry a vyššího smyslu. Jeho posláním je rozveselovat a povzbuzovat ostatní, hledat upřímnost a pravdu, často osobitým srdečným a nevybíravým způsobem. Symbolem Střelce je kentaur – spodní polovinou těla kůň, vrchní člověk, s lukem a šípem mířícím k nebesům. Představuje zemskou i vesmírnou orientaci člověka. Zamířený šíp představuje hledání cíle a koncentraci duše. Střelec se snaží zařadit do společnosti, ale na druhé straně touží po svobodě a nezávislosti, nese energii neklidu, netrpělivosti a činorodosti. I malý Střelec vás dokáže naprosto odzbrojit svou bezstarostnou náladou a nepřikrášlenou až krutou upřímností, velmi touží po tom, aby byl milován i s ní, bez pout a omezení.

Střelecké děti jsou přátelské, optimistické, veselé, přímé, bezstarostné, zdravé a poněkud neovladatelné. Už v kočárku jsou to slunná stvoření s důvěřivýma očima, milují společnost a přátelskou atmosféru. Tyto děti potřebují dostatek pohybu v přírodě na čerstvém vzduchu, mají rády výlety, cestování a návštěvy, musí se však jaksi více dozorovat, protože jsou poněkud neohrabaní, mají sklon k náhlým úrazům, nejrůznějším zakopáváním, pádům, podvrtnutím kotníků. To víte, jejich oči hledí častěji na obzor a ke hvězdám, k možným přátelstvím a dobrodružstvím, než na zem. Mají rády dálky, dobrodružné a cestopisné knížky a fi lmy. S kapesným a penězi hospodaří obtížněji, těžko se učí s fi nancemi zacházet, veďte je k hospodárnosti.

Dítě Střelec potřebuje stálou pozornost od lidí kolem sebe, také bývá neústupné a vzdorovité. S autoritou si hlavu neláme a klidně se vám vysměje do očí. Příkazy rodičů důkladně prozkoumá, ale pokud nejsou spravedlivé a nemají logický podklad, neustoupí a bude vzdorovat dál. Buďte k nim spravedliví a čestní, poskytněte pravdivé informace a upřímné vysvětlení a neustupte. Jen tak se naučí respektovat vaše pravidla. Měli byste ovšem dát pozor na přílišnou žvanivost, horlivost, chlubivost a přehánění, neopatrnost, samolibost a lehkomyslnost, vést je k reálnosti, neomezovat jejich ideje a přání a učit je dotahovat věci do konce, často se pro něco rychle nadchnou, ale dlouho nevydrží. Rozhodně se však nikdy nestanou poslušnými vykonavateli rodičovských rozmarů či nenaplněných ambicí, to jim jejich svobodný duch zkrátka nedovolí.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like