Deformity páteře Skolióza

2.11.2011

Skolióza patří k nejčastějším deformitám páteře. Jedná se o vybočení křivky páteře vpravo či vlevo. V populaci se vyskytuje asi u 3% populace, poměr dívek a chlapců je 2:1.

Co se vzniku týká, je ze 70 % idiopatická – není tedy přesně jasná příčina. Vzhledem k množství tkání, podílejících se na stabilitě páteře, může teoreticky narušení kterékoli z nich spolupůsobit na vzniku takové deformity. Kongenitální skolióza je dána vývojovou poruchou, kdy dochází k asymetrii pravé a levé poloviny páteře, a tím vzniku vybočení. Z dalších relativně častějších příčin je vhodné jmenovat neuromuskulární změny (například u dětské mozkové obrny), přítomnost skoliózy při neurfibromatóze (morbus Recklinghausen). Ve stáří je častý pojem degenerativní skolióza – vybočení z příčiny rozvoje degenerativních změn (artrotické změny kloubů, změny na meziobratlových ploténkách, kompresivní zlomeniny způsobené rozvojem porózy kostní tkáně). K jiným příčinám patří vznik skoliózy při tumorech, infektech, revmatických onemocněních, následkem úrazů, při mimopáteřních kontrakturách. Z méně častých příčin sem řadíme poruchy metabolismu, poruchy mezenchymu, dwarfismus, mukopolysacharidózy. Skolióza může být způsobena i nestejnou délkou dolních končetin, asymetrií pánve, antalgickým držením trupu při bolestech zad či kontrakturou v kyčelních kloubech. Dokonce byla popsána i hysterická skolióza

Při zjišťování skoliózy je nezastupitelný vliv rodiny a „pozorování“ vlastních dětí. Bohužel však častější odhalení onemocnění zejména u dětí proběhne při preventivních prohlídkách. Na počátku onemocnění je jako jediný příznak přítomna skutečně jen deformita páteře. Někdy nemusí být patrna ani asymetrie boků. Nejmarkantnější je přítomnost deformity patrná při předklonu pacienta, kdy jsou i nejzřetelnější asymetrie prominencí (valů) kolem páteře. Při zjištění deformity páteře je na místě návštěva praktického lékaře či pediatra, který potom odesílá pacienta k ortopedovi. Skutečně zjištěná deformita, vyžadující víc než jen cvičení, patří ke sledování do skoliotické ambulance. Pro počáteční fáze a zvláště dětský věk je typická absence bolestí – úplná či téměř úplná.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like