CEREÁLIE – to nejlepší našim dětem?!

4.6.2012

… to sotva, samý cukr, extrudáty a vlákniny pomálu.

Cereal F.A.C.T.S.
Dnes procházíme rostoucí zdravotní krizí, vyvolávanou alarmujícím rozsahem nadváhy u mladých – a to jak v USA, tak i v celém světě. Nyní má v Americe více než třetina dětí a dospívající mládeže nadváhu nebo jsou obézní. Je to trojnásobek stavu v roce 1970. Výsledkem možná bude i to, že tu máme první generaci, která bude mít kratší život než jejich rodiče. Zdravotnické autority poukazují na nepřiměřený marketing potravin s vysokým obsahem cukru, tuku a soli, který se zaměřuje na mládež a napomáhá této krizi.

Americký potravinový průmysl se pokusil reagovat na situaci iniciativou, která má regulovat reklamu (the Children‘s Food and Beverage Advertising Initiative – CFBAI). Na základě této iniciativy se výrobci zavázali k omezování marketingu nezdravých výrobků, určených dětem. Otázkou ale zůstává, zda sebe-regulační snahy jako je CFBAI jsou dostatečné pro reálnou změnu, nebo se jedná o pouhý nástroj, kterým chtějí vypadat dobře na veřejnosti, odrážet kritiku a předejít vládním zásahům.

Reprezentanti potravinového průmyslu tvrdí, že velká množství cukru jsou požadována prodejci i spotřebiteli, aby byly potraviny lákavé pro děti. V průběhu posledních 3 let byla větší část snídaňových cereálií obohacena o vitamíny a minerály, avšak vysoký obsah cukru v nich stále přetrvává.

Velcí výrobci cereálií i navzdory svým zárukám, že omezí přemrštěný marketing zacílený na děti, pokračují v cílené reklamě a vnucují dětem ty nejméně zdravé výrobky. Dětské cereálie obsahují až o 85% více cukru, o 65% méně vlákniny a o 60% více sodíku (v podobě soli) ve srovnání s cereáliemi pro dospělé. Je skutečností, že ani jediné cereálie nabízené přímým marketingem v USA by nebylo možné nabízet dětem např. v reklamě ve Velké Británii. A co je ještě horší: 42% prodávaných dětských cereálií obsahuje potenciálně nebezpečná umělá barviva.

Všichni výrobci přitom mají ve svých nabídkách i mnohem výživově kvalitnějších druhů, ale tyto cereálie jsou nabízeny reklamou jen dospělým. U menších výrobců se v dětských a rodinných cereáliích nachází znatelně méně cukru, více vláknin a žádná barviva. Děti by tedy měly raději jíst takovéto produkty.

Zjištění
Zjistili jsme, že výrobci cereálií sice dávají najevo snahu dodržet své závazky snižovat přemrštěný marketing zacílený na děti, avšak zároveň jsme došli i ke zjištění, že rozsah marketingu cíleného na děti a výživová hodnota dětských cereálií zůstává stále na nepřijatelné úrovni, a nenastalo zde nijak významné zlepšení.

Toto zjištění je nešťastné, protože RTE cereálie (RTE = ready to eat = k okamžité konzumaci) v sobě mají potenciál poskytovat vyhovující, ekonomickou a výživově kvalitní snídani pro děti. Všichni sledovaní výrobci přitom mohou nabídnout i zdravější výrobky, které by mohly být nabízeny dětem.

Namísto aby nabízeli své nejlepší výrobky, velcí výrobci cereálií zvolili pro agresivní reklamy jen ty nejméně výživově kvalitní a nabízejí je dětem. Dokonce i děti ve věku od 2 do 5 let jsou vystavovány denně takovým cíleným reklamám prostřednictvím televize.

Děti jsou kromě toho vystavovány i značnému počtu reklam na internetu a v supermarketech, a mnohé reklamy v televizi a na internetu se objevují bez vědomí dospělých. Většina z takto propagovaných cereálií obsahuje nejvíce cukru a mnohé v sobě mají umělá barviva; zdravější výrobky v porovnání s nimi doslova blednou.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like