CDS – Chlorine Dioxide Solution

1.2.2012

Další text a fotografie slouží pouze ke studijním účelům, rozhodně vás nenabádáme k tomu, abyste podobné věci zkoušeli. Výroba CDS je poměrně nebezpečná věc a patří do rukou odborníků. Nedělejte to !

CDS je voda s rozpuštěným kysličníkem chloričitým. Oproti klasickému MMS má několik výhod. Za prvé lidé, kteří CDS používají, nemají nevolnosti ani průjmy. Za druhé – účinnost CDS je dle Andrease Kalckera a mnohých lidí, kteří již CDS použili, vyšší než u klasického MMS.

Na fotografi i vidíte podomácku vyrobený výrobník CDS, který pracuje s maximální účinností a využívá téměř 90% produkovaného kysličníku chloričitého, který se uvolňuje z MMS.

Co je k výrobníku CDS potřeba – 3 lahve od mlé – ka o obsahu 1 litr, naplněné pitnou vodou, 4 silikonové hadičky, plastová lahev na MMS (HDPE), skleněná lahev pro horkou lázeň, malý vzduchový kompresůrek pro akvárium, 20 ml chloritanu sodného, 20 ml 50% roztoku kyseliny citronové.

Do uzávěrů jsou vyvrtané vždy dvě díry na silikonové hadičky o takovém průměru, aby bylo vše utěsněno. V lahvi, kde se smíchá MMS a dochází tak v vývinu kysličníku chloričitého (který je právě zodpovědný za skvělé účinky MMS na patogenní mikroorganismy uvnitř lidského těla), jsou také v uzávěru dvě vyvrtané dírky, kterými jsou protaženy dvě silikonové hadičky. Žádná z hadiček v lahvi, kde se aktivuje MMS, nesmí být do tekutiny ponořena!

Princip výroby CDS:
Připraví se 3 nebo 4 lahve od mléka (nebo jiné plastové nebo skleněné lahve ) se silikonovými hadičkami. Lahve se naplní pitnou vodou (ne úplně). Uzavřou se všechny uzávěry až na poslední – ten se nechá volný, aby přetlak mohl z poslední lahve unikat do prostoru. Poté, když je vše připraveno, se připraví MMS – 50 ml chloritanu sodného + 50 ml 50% roztoku kyseliny citrónové. Lahev s MMS se uzavře uzávěrem s již nasazenými hadičkami a spustí se vzduchovadlo do akvária. Lahev s MMS se ponoří do horké lázně (cca. 60 stupňů Celsia) Vzduch, který je vháněn do nádoby s MMS ze vzduchovadla silikonovou hadičkou, vytvoří přetlak a tak jediná možnost úniku tohoto přetlaku je druhou hadičkou ven. Ta je zavedena na dno první lahve s vodou. Kysličník chloričitý je tak vháněn na dno první lahve a při průchodu bublinek s kysličníkem chloričitým vodou se část kysličníku chloričitého rozpustí ve vodě (voda se po chvíli začíná žlutě zabarvovat – to je právě smíchání kysličníku chloričitého s vodou a jeho navázání na molekuly vody). Čím je voda žlutší, tím je CDS koncentrovanější.

 

 

 

 

 

[hidepost=0][/hidepost]

CDS Další text a fotografie slouží pouze ke studijním účelům,
rozhodně vás nenabádáme k tomu, abyste podobné věci
zkoušeli. Výroba CDS je poměrně nebezpečná věc a patří
do rukou odborníků. Nedělejte to !CDS Další text a fotografie slouží pouze ke studijním účelům,

rozhodně vás nenabádáme k tomu, abyste podobné věci

zkoušeli. Výroba CDS je poměrně nebezpečná věc a patří

do rukou odborníků. Nedělejte to !

You Might Also Like