Biostyl 2012, Praha – Přednáška o MMS

1.6.2012

Na veletrhu Biostyl 2012 se v sobotu, 21. 4. 2012 uskutečnila přednáška o MMS za účasti Jima Humbla, Andrease Kalckera a Leo Koehofa.

Tato přednáška měla velký ohlas. Jak jinak, když byla o prostředku, který má velký potenciál léčit obrovské množství nemocí, které lidstvo sužují. Kdo na přednášce byl, jistě nelitoval. Zažít osobně všechny tři jmenované pány je něco jiného než o nich a o MMS jen číst. Jak celá návštěva probíhala?

Jima Humbla jsem vyzvedl v pražské Ruzyni ve čtvrtek ve 21.30 hod. Na letišti jsem byl s tlumočnicí, která Jima doprovázela i na jeho minulé návštěvě Prahy. Čekali jsme Jima unaveného, neboť po 25 hodinách cesty by byl unavený skoro každý člověk. V příletové hale se však objevil Jim Humble rozesmátý a plný energie, v 80 letech je to obdivuhodné a také k zamyšlení – způsobuje to MMS, které bere již 14 let?

Jima Humbla jsme odvezli do hotelu a druhý den ráno jsme jeli pro Andrease Kalckera. Přivítání obou bylo velmi vřelé, neviděli se téměř rok a za dobu, co Jim u Andrease bydlel při fi lmování všech postupů s MMS, se velmi spřátelili. Večer jsme jeli pro Leo Koehofa a druhý den začal nabitý program. Příprava na sobotní přednášku, která začala v pátek po 14 hodině, se po několika minutách „zvrhla“ v debatu o nových poznatcích a postupech při používání MMS. Kdyby byl některý ze čtenářů časopisu Nová Regena u této debaty, jistě by se divil, co všechno se za poslední měsíce ohledně MMS událo.

Andreas Kalcker, který vynalezl a aplikoval CDS (Chlorine Dioxide Solution) u stáda 800 telat, se předvedl v nejlepším světle. Takového člověka MMS potřebovalo k proniknutí do vědeckých výzkumů, které snad zrychlí rozšiřování informací o účincích MMS a CDS na lidské zdraví mezi širší veřejnost. Je to skeptik, který si ale za svými poznatky stojí a vše kolem MMS předkládá veřejnosti s vědeckým a velmi populárním vysvětlením. Po prvotním setkání s MMS se jeho život velmi změnil, neboť Andreas si plně uvědomil fantastické mož nosti, které MMS a nyní i CDS skýtá pro lidské zdraví. Výzkum MMS, který nyní probíhá na několika univerzitách, by měl přinést zvýšení efektivity používání MMS/CDS.

Andreas mi sdělil, že pokus se stádem telat byl vlastně vyvolán majitelem zmiňovaného stáda. Majitel stáda se ptal na jedné přednášce o MMS ve Španělsku, zda by mohlo MMS u jeho telat nějak pomoci, že platí za veterinární ošetření kolem 20 000 EUR ročně a že mu to velmi ztěžuje jeho podnikání. To bylo prvotním impulsem pro vznik CDS. Aplikace MMS u krav by totiž prý byla neefektivní, neboť kráva má 4 žaludky a jeden z nich úplně vyruší účinek MMS. Andrease napadla ta nejjednodušší věc – rozpustit kysličník chloričitý ve fyziologickém roztoku. Postup výroby je poměrně jednoduchý a tak bylo brzy možné přistoupit k testům. Po testování se rozběhla „vakcinace“ CDS, která musela probíhat podle předem stanoveného rozpisu. U tohoto stáda byly po 10 měsících sečteny celkové náklady na ošetření celého stáda (včetně vakcinace CDS) a sepsán posudek o zdravotním stavu stáda. Výsledek?

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply