AVASA znamená ŽÍT

3.5.2012

Před nějakým časem mě oslovil můj známý Ondřej a požádal mě, zda bych se mu „podívala do hvězd“. Popravdě mě vždy trochu překvapí, když mě požádá o astrologickou konzultaci muž. Muži jsou v tomto ohledu přeci jen skeptičtější a nedůvěřiví. Jak mi sdělil jeden příslušník Policie ČR, když jsem v debatě o přestupku zmínila astrologii a snažila se mu nabídnout výklad horoskopu jako protislužbu pro zmírnění pokuty – astroložka by byla leda tak „poslední inštancí“ před blázincem, aby ho na horoskop někdo dostal. Věřte nevěřte, do roka přišel a ptal se, co říkají hvězdy. Chlap jak hora, plakal, řešil a vůbec nerozuměl, co se mu to děje… Ale to je jiný příběh.

Ondřej byl v období, kdy – jak sám řekl – cítil určité tlaky ke změně. Řečeno v astrologické mluvě „přecházel mu Saturn přes hrot čtvrtého domu“. Hrot čtvrtého domu je v astrologii označován latinským názvem Imum Coeli, hlubina nebes. Symbolizuje duševní hloubku, kořeny, domov, tradici a také intimní, ukryté nejniternější vlastnosti, tušení a sny. Šlo tedy o velmi významný saturnský tranzit, kdy si tato oblast žádá, aby se na ní usilovně pracovalo. Problémy v domácím nebo rodinném životě se zdůrazňují, to, co se dosud jaksi snášelo, ale nezvládalo, se bude muset řešit. Pokud tranzituje Saturn přes Imum Coeli, je to období také velmi vhodné pro psychoterapii nebo i jiné metody, které pomáhají rozšiřovat vědomí a dostat se do kontaktu s „vnitřním já“, zkrátka víc „k sobě“. Člověk si totiž často namlouvá rozumově, jak by to mělo být. Neposlouchá intuici, ten slabý hlásek, pocit, který se tak lehce ubije racionálními důvody a argumenty. Často mohou vystoupit do popředí prvky, které byly důležité kdysi a nějakým způsobem nebyly dořešené, uzavřené. V člověku se nevědomky hromadí a střádá určitá energie ku změně, ale musí se nejdřív uchýlit do svého nitra, do svého nejhlubšího soukromí, do své „hlubiny nebes“, aby mohl nalézt to opravdové a začít si vytvářet konečně stabilní základ. Nejen hmotný, ale hlavně ten svůj duševní. Aby mohl se vší zodpovědností zaujmout přiměřené místo ve společnosti.

Blížilo se ku konci několikaleté období příprav, kumulovala se energie, jako by člověk začínal být připraven probudit se ze spánku a stoupat vzhůru ke svým cílům. Ale čtvrtý dům symbolizuje i rodinu, domov a rodina je také základem pro budoucí vývoj jedince. Tak i zde, v myšlenkách a nasměrování, v uskutečňování niterných tužeb a toho, co je naším cílem, musí být základy pevné a spolehlivé. Vnitřní problémy, které se během tohoto období nedají do pořádku, mohou stát v cestě vzhůru k cíli, k pozdějšímu úspěchu. Saturnský tranzit přes hrot čtvrtého domu je období nových začátků a se vší zodpovědností a svědomitostí vybudování pevných základů pro pozdější úspěch.

Neznala jsem bližší podrobnosti toho, co chce Ondra dělat, na jaké úrovni by se u něj změna měla stát, ani jeho pocity. Jen jsem mu povídala o jeho horoskopu, planetárních pohybech, o tom, co si Saturn žádá, jaké mohou být okolnosti a tlaky tohoto tranzitu.

Ondřej to vnitřně cítil velmi podobně tomu, jak jsem výše popsala. Dokonce už delší dobu hledal a prošel metodami, které pomáhají rozšiřovat vědomí a dostat se ke skutečným tužbám, přáním a určením, včetně očistného rituálu ayahuasca.

[hidepost=0][/hidepost]

 

You Might Also Like