Atopický ekzém, alergie, astma příčiny ekzémů a alergií

4.9.2012

Každá alergická reakce má svoji příčinu. Pokud ji odhalíme a odstraníme, alergie zmizí. Téměř každá alergie je léčitelná. Příčina přecitlivělosti má původ v těle a v podvědomí alergicky reagujícího člověka. Alergie ve své podstatě není nemoc, ale symptom, který nás upozorňuje na tělesný, mentální nebo duchovní problém nemocného. Příčiny vzniku alergií můžeme rozdělit do několika úrovní, obvykle se u nemocných ještě různě kombinují. Ty nejvíce léčbě vzdorující ekzémy a alergie mají kořen ve třetí, nejhlubší úrovni. Úspěšní v léčbě můžeme být, pokud odhalíme příčiny alergie a léčebné metody kombinujeme podle jednotlivých úrovní.

První úroveň – výživa a prostředí
Nejsnadnější je najít příčinu alergie v rovině tělesné, kdy je zevními vlivy narušováno zdravé fungování těla. Příčinou alergických reakcí na této úrovni může být nesprávná výživa, obsahující příliš mnoho masa a průmyslově upravovaných potravin. Stále se rozšiřující očkování ve velmi ranném věku, potraviny a kosmetické přípravky obsahující škodlivé přídatné látky, chemické čistící a jiné prostředky, nevhodné materiály, do kterých se oblékáme a ve kterých bydlíme. Dále znečištěné životní prostředí, vzduch, voda, a to nejen ve velkých městech. Tyto alergie se léčí nejsnadněji, správnou výživou, zevním ošetřením, homeopatií a odstraněním vyvolávajícího podnětu. Pokud je člověk dlouhodobě vystaven výše uvedeným vlivům, způsobují hlubší narušení imunitního systému. Alergie se tak prohlubuje a její léčení je obtížnější.

Druhá úroveň – mentální
Příčinu alergie však můžeme hledat také v rovině mentální. Člověk žije v nepohodě, ve velkém pracovním vypětí a spěchu. Potýká se s fi nančními a existenčními problémy. Má neurovnané vztahy s lidmi, kteří jej obklopují. Svou mysl neustále naplňuje negativními zprávami z celého světa, násilnými fi lmy, hlasitou hudbou… Jeho život je jeden velký stres. Není šťastný, chybí mu rovnováha a harmonie a jeho imunitní systém je podobně disharmonický. Vlivy uvedené v první úrovni jeho stav podporují a zesilují. Alergie způsobené výše uvedenými příčinami první a druhé úrovně se dají léčit správnou dietou, odstraněním vyvolávajících podnětů, harmonickým životním stylem, homeopatií, čínskou medicínou, v některých případech etikoterapií, léčbou vodou, léčivými koupelemi, půstem…

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like