Andreas Kalcker

5.11.2012

Vědec, výzkumník, objevitel CDS (Chlorine Dioxide Solution) a CDI (Chlorine Dioxide Injectione).   Autor výzkumného projektu zdravotního působení chlordioxidu na skot, autor DVD „Všechny moje MMS protokoly“ Jima Humbla, popularizátor účinků MMS na lidské zdraví, člen organizace Jima Humbla Genesis II, lektor výuky používání MMS/CDS, prezident nevládní organizace „Pomoc Zemi“.


Rozhovor u příležitosti návštěvy Andrease Kalckera v Praze vznikal v průběhu několika dní. Jelikož jsem byl hostitelem této vzácné návštěvy  ze Španělska, strávil jsem s Andreasem a jeho rodinou mnoho času. V průběhu těchto dní jsme společně probrali obrovské množství témat, které se netýkaly jen a pouze MMS, ale také  mnoha dalších, velmi zajímavých poznatků.  Andreas Kalcker je činorodý  člověk který neustále bádá, vymýšlí a hledá nové, lepší postupy. Je to nesmírně vzdělaný člověk s obrovským rozhledem, jakých je opravdu velmi málo.  Jeho lidské cítění je úžasné.  Několikrát za celou dobu  pobytu mi sdělil, že chce přispět svým dílem k tomu, aby se tento svět opravdu změnil. Proto je velmi dobře, že se začal s takovou intenzitou věnovat právě MMS  a kysličníku chloričitému.  Andreas také v tomto prostředku vidí možnost, jak změnit  tento svět, který je založen hlavně na zisku a penězích. V těchto bodech se tedy jeho činnost plně shoduje s ideály Jima Humbla a mnoha dalších lidí, kteří věří, že je ještě možné náš svět změnit.  Několikrát mi v průběhu tohoto pobytu  připomínal, aby se stále nové informace o využití kysličníku chloričitého dostávaly k dalším a dalším lidem, kteří o jeho úžasných účincích ještě nevědí.  Andreas Kalcker žádá tedy i vás, čtenáře Nové Regeny, aby jste neustále o tomto prostředku informovali nové a nové lidi, kteří MMS neznají.  Stačí, když jim tuto informaci předáte.  Jak si dotyčný člověk s touto informací poradí, je už potom na něm. Buď projeví zájem nebo ne.  Nevytvářejte na tyto lidi jakýkoliv nátlak třeba jen tím, že jim budete „intenzivně“ tvrdit co vše MMS dokáže vyléčit.  Mnoho lidí při první informaci vůbec nechápe, že může existovat tak účinný a všestranný prostředek, který léčí takové množství nemocí. Mezi tyto lidi patřil původně i Andreas Kalcker. Sám se však osobně před lety přesvědčil, že to co píše o MMS ve svých knihách Jim Humble, je pravda. Od té doby posunul používání MMS zásadním způsobem dopředu.

Hlavní část tohoto rozhovoru vznikla v restauraci žižkovské věže, ze které je nádherný pohled na Prahu a také při večeři, která byla uspořádána v salonu restaurace Café Imperial v Praze pana Zdeňka Pohlreicha, za což mu velmi děkuji.

Andreasi v Praze jste byl v dubnu, na společné přednášce s Jimem Humblem. Co se událo nového od té doby?
Mnoho, velmi mnoho věcí.  Vývoj a výzkum kysličníku chloričitého je nyní velmi dynamický a podle mého názoru je již velmi málo  pravděpodobné, že by někdo dokázal tyto informace zastavit. Začíná se tak naplňovat  vize Jima Humbla.  Jimovi za to  patří velký dík.  Vždy to byl právě on, kdo se do tak těžkého úkolu pustil.  Ze začátku bylo velmi nepravděpodobné, že by se jeho plán mohl uskutečnit. Jak, ale všichni vidíme  i jeden  člověk může změnit svět.  K Jimovi se samozřejmě přidalo velké množství lidí včetně mě a tebe Pavle,  a tak  tuto ideu uskutečňujeme společně.  Na nás všech  leží nyní velká odpovědnost, protože to není vůbec jednoduchý úkol.  Účinky kysličníku chloričitého na lidské zdraví jsou nesporné.  To nemůže nikdo jakýmkoliv způsobem zpochybnit. Důkazem jsou statisíce lidí, kterým MMS/CDS zachránilo život  a další statisíce, kterým MMS vyléčilo jejich dlouhé a vážné choroby.  Pokud někdo tvrdí, že MMS neúčinkuje  nebo, že jde o placebo efekt, tak je to prostě hlupák.  MMS je nejfantastičtější věc, která se za posledních 50 let objevila. Pro mne je to zcela zásadní objev.

Při své návštěvě Mexika v květnu jste vedl internetovou diskusi o MMS pro celý svět společně s Kerri Riverou a Jimem Humblem.  Jaké nejčastější dotazy na této diskusi byly?
Ano… Kerri přišla  se skvělou věcí. Začala podávat MMS autistickým dětem. Již vyléčila podle svých speciálních protokolů přes 40 dětí z tohoto onemocnění.  Toto onemocnění je lékařsky oficiálně neléčitelné. Tedy abych to upřesnil –  ty děti vyléčily jejich maminky. Je nesmírně náročné dodržovat tyto protokoly, ale  odměnou těmto maminkám za jejich vytrvalost je uzdravené dítě.   Nedovedu si představuje větší štěstí, které ty maminky zažívaly. S několika z nich jsem mluvil a bylo pro mne velkým zážitkem slyšet a vidět osobně to, o čem se může lékařské vědě jen zdát.  Kdo ze čtenářů tohoto časopisu někdy zažil autistické dítě,  jistě ví, jak těžké to  pro rodinu je.  Přesto je zde prostředek, který tuto nemoc dokáže zlikvidovat i když se to pro mnoho lidí zdá nepochopitelné. Dokonce už je na Internetu webová stránka, která  popisuje, že doporučuji, aby se tyto děti léčily pomocí chemického bělidla…  Je mi to, ale jedno. Čas ukáže, kdo má pravdu.

Mnoho dotazů se samozřejmě týkalo CDS  a CDI. Velká část lidí se ale také na tuto diskusi připojila pouze z důvodu, že chtěli Jimovi poděkovat tváří v tvář za jeho práci a za jeho objev. Z pobytu v Mexiku jsem si přivezl velké množství nových informací, a také nových impulsů k dalšímu výzkumu.  Každé takové setkání s novými lidmi a s jejich zkušenostmi s aplikacemi MMS nebo CDS  mi přinese většinou nové nápady, a také nové zkušenosti.

Také tady v České republice jsem slyšel velké množství příběhů kdy MMS nebo CDS  pomohlo lidem z velmi nepříjemných nemocí.  To je odměna za naši práci. Uzdravení lidé. Každý člověk, který onemocní nějakou závažnou nemocí chce prostě jediné, uzdravit se.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like