Andreas Kalcker vytvořil CDS

8.12.2011

Chlorine Dioxide Solution

Spolupracovník Jima Humbla ze Španělska, pan Andreas Kalcker vytvořil před šesti měsíci další způsob, jak využívat úžasné účinky kysličníku chloričitého v těle. Jde o skvělou a jednoduchou myšlenku, která již byla ve Španělsku testována s pozoruhodnými výsledky.

O co jde?
Čtenáři Nové Regeny jistě už vědí, že látka, která v případě MMS likviduje patogenní mikroorganismy, vzniká smísením chloritanu sodného a kyseliny citrónové. Po smíchání těchto dvou látek začne vznikat plyn – kysličník chloričitý (Chlorine Dioxide – chlordioxid), který je právě tou látkou, která je schopna zničit jakýkoliv patogenní mikroorganismus, způsobující nemoci, a to bez poškození okolních zdravých tkání.

Andrease Kalckera napadla jednoduchá myšlenka – rozpustit tento plyn ve vodě.

Vznikl tak nový způsob, jak dopravit do těla dostatečné množství kysličníku chloričitého.

Andreas zařídil testování svého CDS (MMS) u jednoho španělského farmáře, kde byl tento roztok vyzkoušen u 800 telat. Roztok byl používán přes pět měsíců u všech zvířat intravenózně a u vybrané skupiny telat i ve větších dávkách. Za celou dobu testování (mimo to, že všechna telata byla bez jakýchkoliv nemocí, které jsou zcela běžné při velkochovech) se snížily celkové náklady na chov o 30 %. Maso telat nevykazuje žádné zjistitelné stopy po CDS a ani jiné negativní změny. Všechna telata velmi dobře prospívají a jsou oproti telatům, u kterých nebylo CDS používáno, mnohem vitálnější a dá se říci, že i veselejší. Jsou to prostě naprosto zdravá zvířata.

CDS samozřejmě jako MMS není placebo (telata tento termín nechápou a neznají) a dosud nebyly hlášeny typické vedlejší účinky, jako je např. průjem, což se v praxi dá použít u vážných onemocnění, kdy je potřeba rychle navýšit množství kysličníku chloričitého v těle.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like