Alternativní terapie stále a znovu

1.6.2012

Nejsi-li ochoten změnit svůj život, není ti pomoci. Hippokrates

Otevřete-li stránky jakýchkoliv novin či časopisů, většinou v nich najdete alespoň stručnou zmínku o některé z nejnovějších alternativních terapií. Stejně jako hudba, výtvarné umění, nábytek, obuv či oblečení, i tyto terapie podléhají módě. A tak jeden rok VIP osobnosti chodí na baňkování = viz fotografie herečky Gwyneth Paltrow z roku 2004, dalším rokem cvičí jógu či taj či, a jindy je nejpopulárnější reiki anebo třeba…


Faktem je, že tyto terapie nové nejsou, většinou jsou prověřeny staletími úspěšného používání a my se k nim po jejich reinkarnaci utíkáme stále častěji. Klasická západní medicína je do svého repertoáru většinou nezařazuje, i když kořeny některých z nich sahají až do starověké Číny (např. akupresura) či Indie (ayurveda).

Spolu s termínem alternativní terapie se často objevuje termín komplementární nebo také doplňkové terapie. To jsou takové terapie, které moderní medicína již částečně bere na milost a jejich používání toleruje jako doplněk ke klasické léčbě. Typickým příkladem je masáž (viz. obr. sportovní masáže) či akupunktura. Podle amerického lékaře Samuela Westa právě masáž nemocné části těla může působit přímo zázračně tím, že zesílí elektrickou energii a rozproudí mízu (viz jeho kniha The Golden Seven Plus One).

Moderní civilizace s sebou přináší civilizační neduhy a my se je snažíme zdolat staletými technikami. Dokonce i mezi lékaři je mnoho takových, kteří svůj postoj k alternativní medicíně mění. Vydali se po stopách CAM (komplementární a alternativní medicína) a do svého repertoáru zařadili homeopatii a akupunkturu (viz obr.), které nabízejí spolu s konvenčními léčebnými postupy. Podle nedávného průzkumu téměř polovina britských GP (což je obdoba obvodních lékařů) se některou z komplementárních terapií zabývá. V České republice je v alternativní medicíně vyškoleno asi 6500 lékařů (podle Sdružení lékařů a terapeutů). V USA se neustále zvyšuje počet alternativních terapií, které jsou poskytovány v nemocnicích, různé kurzy alternativní medicíny jsou součástí studijního programu zdravotních škol, přes 50 procent amerických lékařů užívá metody alternativní medicíny k léčbě vlastních zdravotních potíží a členů svých rodin. 68 procent studentů medicíny v Dánsku sahá k technikách CAM (podle průzkumu v roce 2008).

Proč jsou tyto terapie stále populárnější? Mož – ná je to tím, že klasická medicína se zabývá spíše příznaky nemocí, než jejich příčinami anebo dokonce prevencí. Nebo tím, že alternativní terapie jsou jednoduché, levné a mají výsledky. Lidé se k alternativním terapiím většinou uchylují až po zklamání ofi ciální medicínou. Odhaduje se, že během posledních deseti let se zájem o CAM terapie všeobecně zvýšil asi o 30 procent. Jak v zemích EU tak i u nás se o nepřeberné množství těchto metod zajímá téměř 75 procent obyvatel.

V současné době jich skutečně naleznete širokou škálu: od bylinkářství přes masáže, refl exologii, magnetickou terapii až po homeopatii či tradiční čínskou medicínu. Abychom vám trochu usnadnili život, přinášíme vám seriál, v němž hlavní role budou hrát právě alternativní a komplementární terapie. Zjistíte, že mnohé terapie spolu vzájemně souvisejí, že se některé terapie staly výnosným obchodem, a jiné se zase ztrácejí ve spletitém labyrintu předpisů a výnosů. Budeme se snažit vám přinést objektivní informace o těch terapiích, které u nás nejsou ještě příliš rozšířeny, ale na zmínky o nich již sem tam narazíte. Anebo o těch, o které nás požádáte, jako v případě PSYCH.K v minulém čísle našeho časopisu.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like