Alternativní diagnostika z ruky

11.5.2011

Před lety mě zaujaly „brožurky“ evropských autorů, kteří se diagnostikou z ruky zabývali a (dle vlastních údajů) za život posoudili několik desítek tisíc rukou. Díla nejsou o hádání z ruky, ale o racionálním přiřazování na ruce viditelných znaků konkrétním nemocím a zdravotním poruchám. Vybral jsem si z jejich práce jenom zlomek, pravdivost teorie jsem si v praxi ověřil na stovkách lidí. Pojednání není v žádném případě pouhým překladem cizí literatury. Věc se navíc vyvíjí. Řadu dříve pracně z ruky odhadovaných diagnóz dnes laboratorně objevujeme takříkajíc na počkání. Náš přecivilizovaný/globalizovaný život sjednotil spektrum dlouhodobých potíží do formy chronických civilizačních chorob. S těmi se jde k léčiteli, až když „doktor selhal“. Tak či onak, (evropští) vnímavci staré školy mě každopádně zaujali. Některé z jejich postřehů jsem mohl v praxi ověřit, jiné jsem do jisté míry kriticky přehodnotil.

Čáry na dlani anebo hřbet ruky?
Lidská ruka je „výrazově“ tak bohatá, že je možno vybrat si na ní mezi hřbetem a dlaní. Na jednom lidském orgánu jsou dvě plochy (dva diagnostické mikrosystémy), z nichž lze (do jisté míry) odhadnout zdravotní stav jejich nositele. Ruka je taky ten orgán, jenž nás kromě vzpřímené chůze na první pohled odlišuje od zvířat. Já jsem z nějakého nepochopitelného důvodu diagnosticky přilnul k hřbetu ruky. V něm se na rozdíl od dlaně neskrývá nic o budoucím bohatství nebo lásce, a v porovnání se sítí linií na dlani je hřbet ruky informačně chudší. Na systém čar na dlani se také dívám, dumám nad ním. Proč čtyři prsty, jak to vidět Při spatření nadpisu „o čtyřech prstech“ se může vnutit otázka, proč zrovna toto číslo, když má lidská ruka prstů pět. Je to dáno velmi jasným popisem a dobrou viditelností znaků na čtyřech dlouhých prstech ruky, což na krátkém „odstávajícím“ palci již tak zřejmé není.

Čtyři prsty stačí.
Jejich tvar i jemné odchylky od myšleného normálu se dají dobře posoudit bez lupy, někdy i při horším osvětlení. To jsou výhody. Nevýhody tkví v poměrně malém množství jednotlivých znaků. Dlaň s množstvím čar nebo oční duhovka s řadou tvarových a barevných znaků je výrazově bohatší. Posouzení
čtyř prstů v kombinaci s alternativně diagnostickým posouzením jazyka (a orientačně i duhovky) lze dospět k docela slušným odhadům dalšího vývoje zdraví. Tím se myslí nejen zdravotní přítomnost, v nemalé míře i „zdravotní budoucnost“ ve formě odhalení sklonů k různým zdravotním poruchám, které jsou momentálně klinicky němé. Důležité je odhadnout základní poruchu určitého orgánového systému a to, co jeho nositele může později trápit ze všeho nejvíce. Je v tom i prvek „zdravotní prevence“, byť i touto poněkud neobvyklou formou. Na rozdíl od astrologie zde není smyslem věci dávat člověku naději nebo varovat před jeho vlastním citovým/ /profesním životem. Cílem je „varovat“ před možnými zdravotními poruchami, které si nikdo nepřeje a hned na místě naznačit, jak se jim vyhnout. Tím se nechci nijak dotknout astrologů, kteří se „trefí“ častěji, než je leckomu milé. Poznámky jsou míněny jako suchý komentář rozdílu mezi „čtením z hvězd“ a„diagnostikou z ruky“, jak bylo naznačeno i v úvodu. Ale zpět k prstům.

Co lze na prstech hodnotit
Je to především jejich zakřivení. Tím se většinou myslí lehké vyhnutí koncového článku prstu do strany. Může být jen velmi diskrétní, sotva postřehnutelné. Určitý cvik však oko přece jenom potřebuje. Dalším sledovaným znakem je tvar prostředních kloubů prstů, čímž jsou tu (pro účely článku) myšleny mezičlánkové klouby nejbližší dlani. Zdravý člověk má tzv. ušlechtilý tvar kloubů. Změna tvaru, velikosti a hlavně postřehnutelné stranové rozdíly (pravá ruka/levá ruka) bývají výrazem nějaké (zatím třeba skryté) zdravotní poruchy. V případě „podezřelého tvaru“ prstních kloubů se myslí hlavně na (budoucí?) revma nebo artrózu. Viditelně zbytnělý prostřední kloub prostředníku dodatečně mluví pro zanesení střeva nezdravými bakteriemi.

[hidepost=0]

Jak se na ruku dívat
Pacient položí obě ruce na stůl nebo na vlastní stehna a prsty drží napřímené těsně vedle sebe. Ruka se pozoruje shora, vyšetřující člověk má někdy i vstát, aby pohled na prsty dopadal kolmo shora. Pak jsou případné odchylky tvaru prstů dobře vidět.

Jak se vyptávat
Lze postupovat následovně. Zájemce nejdříve mlčí, a když nechce, zpočátku o svých chorobách nic neříká. Vyjmenuje se mu několikero potíží, které z pohledu na ruku vyplývají a on se s nimi buď ztotožní, nebo také ne, či se v nich pozná jen částečně. Dále k jednotlivým prstům.

Ukazovák
Tento v našem životě pozemském velmi důležitý prst (latinsky index) mluví za jaksepatří důležité orgány. Ukazováky máme dva, pravý a levý. Každé straně jsou přiřazeny jiné orgány. (Zakřivenému) levému ukazováku slinivka (případně i slezina a žaludek), pravému játra. „Potíže s játry“ zájemce v době vyšetření vůbec nemusí mít. Změněné jaterní testy, na které si posuzovaný eventuálně vzpomene, se sice sem tam vyskytnou, ale jen zřídka. V případě slinivky – „křivý“ levý ukazovák – jsou udávané subjektivní potíže o něco častější. Jedná se o tlak kolem pupku, někdy bolestivé nadýmání a nesnášenlivost některých potravin. Lidé se „slinivkovým“ ukazovákem nadprůměrně často udávají (až nepotlačitelnou) chuť na sladké a mívají dlouhodobý bílý povlak jazyka. Chuť na sladké je provází s přestávkami celý jejich život a měli ji případně i rodiče, nezřídka v kombinaci s cukrovkou. Na to si lidé občas vzpomenou také. V následném rozhovoru – takříkajíc oklikou přes nerovný prst – se člověk dozví, co za choroby měli rodiče, prarodiče, a další pokrevní příbuzní. A kdyby nic jiného, podezřelý prst ukázal cestu k těm správným otázkám ohledně rodinné anamnézy.

Prostředník
Je prstem, jemuž je přiřazeno střevo. Je-li jeho poslední článek lehce přivrácen nebo jasně vyhnut směrem k ukazováku, vzniká optický dojem křivosti prstu. Se střevem pak něco není v pořádku. Interpretace znaku může být nelehká a musí se přihlédnout k dalším steskům pacienta. Pokud chce zájemce znát svůj zdravotní stav a zdravotní budoucnost pouze z ruky, pak zpočátku nic neprozradí a tak se ukáže, jestli lékař/léčitel z jeho ruky (či jazyka, oka) něco konkrétního vyčte. Na prostředníku je ještě jedno znamení, a tím je tvar/kon.gurace prostředního prstového kloubu. Je-li kloub naprosto nenápadný, stejně veliký a utvářený jako ostatní stejné klouby na prstech té samé a taky druhé ruky, pak je tlusté střevo nejspíše v pořádku. Jinak následují tyto možnosti. Kloub je asymetricky jemně vyklenut (zbytnělý) směrem k prsteníku – pak jsou nesprávné bakterie spíše v tlustém střevě. Ukazuje-li zbytnění směrem k ukazováku – pak je něco spíše s tenkým střevem. V naprosté většině případů se jedná o poruchu funkční, vratnou a léčitelnou. K čemu se pacienti někdy doznají, jsou mj. bolesti v levém podbřišku, kde pak lze pohmatem nalézt citlivé místo s válečkovitým hladkým a pod prsty prokluzujícím útvarem. Ten lze s nemalou pravděpodobností považovat za výchlipky na střevě. To jsou slepé váčky z povolené a ze střeva vyhřezlé střevní stěny. V těchto výchlipkách se pak tvrdošíjně zdržují a pomnožují nezdravé bakterie, ty ve velkém spotřebovávají živiny, vitaminy a produkují „jedovaté zplodiny“.

Prsteník
Natomto prstu se posuzují dvě znamení. Je to jako obvykle „křivost“ prstu, kterým je míněno vychýlení posledního článku prstu směrem k prostředníku. Prsteník zastupuje ledviny. Jeho prostřední článek na levé ruce má vztah k funkci srdce.Zakřivení prstu lze jednoduše vidět i posoudit. Je-li vyjádřené, dá se předpokládat, že ledviny neplní svou očistnou funkci, jak by měly, a to i přes případné normální laboratorní ná lezy. Znatelně slabší prostřední článek levého prsteníku (vůbec u praváka) mluví pro tendenci k „slab šímu
srdci“. Najde-li se toto znamení u nesportujícího třicátníka s lehkou nadváhou toho času bez potíží, lze „prorokovat“, že v následujících 20–30 letech „potíže se srdcem budou“.

Malíček
Křivý nejmenší prst naší ruky vypovídá o pohlavních orgánech. U ženy prozradí několik maličkostí o stavu dělohy a vaječníků, u muže o jeho prostatě. Čím křivější, tím je pohlavní ústrojí „slabší“. Příkladem může být poloha dělohy a stav jejího svalstva. Děloha může být ve špatném postavení (nebolestivá ante.exe, retro.exe) a její stěna může být prorostlá myomy, výtoky z pochvy jsou pravděpodobné. U mužů se může jednat o zvětšenou prostatu a počínající (nebo budoucí) potíže při močení. Malíček je tím pádem tak či onak zodpovědný za „vznik podezření“ na nějakou poruchu pohlavního ústrojí. Příkladem z praxe je nejčastěji situace, kdy si žena stěžuje na bolesti v kříži a vypráví, že všechny pokusy její páteř nějak léčit byly neúspěšné. Pohled na „křivé malíky“ směruje podezření na pohlavní ústrojí. Pacientka se rozpomene i na dávno zapomenuté myomy a na to, že jí gynekolog kdysi naznačil, že její děloha je ohnutá dopředu nebo dozadu. To pak vysvětlí bolesti křížokyčelního spojení, které ani zdaleka nemusí být „od páteře“, ale které má v mnoha případech příčinu v nějaké poruše pohlavního ústrojí, a to i u mužů. Z těch je ovšem třeba všechno doslova páčit, své potíže líčí (či spíše přiznávají) jenom neradi. Cílenými otázkami to lze dostat i z mužů za předpokladu, že se ví, na co otázky cíleně směřovat. Bez nějakého (i vágního) podezření to tak úplně nejde.

Palec
Uvádím tento prst více méně pro pořádek. Hodnotí se na něm jeho ohebnost nebo tuhost, něco prozradí nehet. Chiromantická literatura z palce usuzuje i na psychiku člověka, čemuž se spíše vyhýbám a posuzování psychického a tělesného stavu nesměšuji.

Tolik k diagnostice z ruky, jež může být – spolu s dalšími alternativními diagnostikami – jedním z kroků, který nakonec pomůže stanovit vlastní správnou diagnózu a vést ke správné léčbě, ať standardní nebo alternativní.

[/hidepost]

You Might Also Like