Alternativní diagnostika z ruky

1.6.2011

Nehty jsou rohovinové ploténky chránící poslední články prstů z hřbetní strany. Normální nehet je o něco delší než kratší, je růžově zbarven a u jeho kořene se nachází bílá hmota ve tvaru jakéhosi půlměsíčku, která činí jednu sedminu až osminu délky nehtu. Nehty ruky rostou rychlostí asi jeden milimetr za týden, nehty nohou jsou silnější a rostou pomaleji. Nehty vykazují na první pohled viditelné odchylky od „normálu“. Nicméně i ty na první pohled „zcela normální“ mohou vykazovat jemné odchylky, které cvičenému oku leccos prozradí o aktuálním – nebo budoucím – zdravotním stavu jejich nositele. Jde o to vědět, jak se na nehty dívat, co hledat a jak to interpretovat.

Jak se na nehty dívat.
Obě ruce spočívají na rovné podložce nebo na vlastních stehnech pacienta a prsty jsou přiložené k sobě. Nejvhodnější osvětlení je denní světlo, ale jiné osvětlení není principiální překážkou. Na nehty je dobré dívat se jednak kolmo shora, jednak šikmo tak, aby se v nich odráželo světlo okolí. Tak vyniknou i jemnější povrchové nerovnosti. Dle potřeby použít zvětšovací sklo. Nepozorují se jenom nehty jednotlivě, ale je třeba je stranově srovnávat, což se musí trochu cvičit. Nehty nejsou skoro nikdy symetrické. Přijde však i na to, do jak velké míry se od sebe stranově liší (nehet ukazováku pravého od levého). Přitom je třeba zeptat se na možné poúrazové změny, jinak bychom se mohli blamovat. Stranové srovnávání ukáže, že každý nehet (u některých lidí) může být úplně jiný než ty ostatní, což je spíše negativní znamení.

Opravdové nemoci nehtů.
Pro úplnost jsou zde heslovitě popsány nejčastější choroby, které se na nehtech projevují. To, co je na nehtech při takových nemocech vidět, nemá nic společného s odhadováním zdravotního stavu člověka právě z toho důvodu, že se už jedná o rozvinuté choroby nehtů nebo kůže. Čtenář by však měl zhruba tušit, co nemoci nehtů obnášejí.

Leukonychie – na nehtech jsou vidět bělavé až výrazně bílé skvrnky. Mohou být kulaté nebo mohou být uspořádány do tvaru bílých příčných proužků. Těm se říká Meesovy proužky a vznikají například po otravách těžkými kovy, po infarktech a horečnatých stavech, ale mohou být i vrozené. U chronických ledvinových nemocí může být skoro celý nehet mléčně bílý.

Žlutavé zbarvení nehtové ploténky – pokud není celková žloutenka a zabarvení se omezuje jenom na nehty, pak jde nejspíše o následek delšího užívání antibiotika tetracyklinu. Kuřácké nehty jsou všeobecně známé.

Hnědočerné zbarvení – pod nehtem mohlo dojít ke krvácení, ve hře může být i užívání léků proti malárii, ale může se jednat o počínající melanom, vůbec pokud se jedná o tmavou skvrnku, která se neposunuje s rostoucím nehtem.

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like