Alchymie RODINY aneb naše RODINA nám pomáhá zjistit, kdo jsme

27.5.2019
Alchymie rodiny aneb naše RODINA nám pomáhá zjistit, kdo jsme

Z původní rodiny pocházíme a další rodinu si v průběhu života vytváříme.
Je naší přirozeností, že toužíme patřit někam, kde se budeme cítit jako doma, kde můžeme sklonit hlavu a vnímat lásku, úctu, respekt i vnitřní klid. Jak blízko k sobě máme? Jaká výzva spočívá v pochopení našich nejbližších?

Jaké jsou naše kořeny? A proč zrovna tato rodina?

Kořeny jsou potřeba, abychom byli v životě pevně zakotveni a měli z čeho vyrůstat. A tak jsme narozením „zasazeni“ do prostředí, které je pro nás to nejlepší, a kde se může naše osobnost nejlépe vyvíjet. Každý z nás se rodí do určitého rodu, do určité rodiny a konkrétním rodičům. Ať už se nám to líbí nebo ne, narodíme se přesně tam, kde jsme si to „vybrali“ nebo kde nás to osudově přitáhlo (zcela přirozeně a spravedlivě). Přitahují nás a spojují společné, stejnorodé rysy osobnosti, tj. vnitřní nastavení a povahové vlastnosti, ať už jsou to dary nebo slabosti. V tomto prostředí vyrůstáme a je velice důležité si uvědomit, že přesně to, co dostáváme „do vínku“, tvoří hned od začátku naši individualitu. Získáváme možnost poznávat se a měnit se a mezi svými nejbližšími pak nejrychleji (a možná i nejbolestivěji) zjišťujeme, kdo doopravdy jsme.

Alchymie rodiny

Naše rodina je první společenství, ve kterém se během života ocitáme, a to jednoduše tím, že se do něj narodíme. Měla jsem to velké štěstí narodit se a docela dlouhou dobu (21 let) žít dennodenně v kompletní trojgenerační rodině. Nikdy nezapomenu, jak si můj děda (nejstarší člen rodiny) vždy přál, abychom spolu vycházeli jenom dobře, a zdůrazňoval, jak je důležité, abychom se často navštěvovali, chovali se k sobě laskavě, abychom se měli jen rádi a pomáhali si. Jako nejmladší mi to přišlo úplně samozřejmé a naplno jsem si neuvědomovala, proč to zmiňuje tak často a je to pro něj tak důležité. Postupem času, zejména když jsem si začala vytvářet svoji rodinu, jsem začala chápat, jak výjimečný a výživný je čas strávený s rodinou, že nic není samozřejmostí, že rodinné svazky jsou hotová alchymie ve spojení hmotného zázemí a duševního aspektu. Jak naprosto nevyhnutelná je láskyplná spolupráce nás všech, a také to, že kvalita našich vztahů zároveň určuje, jaký „Duch rodiny“ v ní vládne a zároveň ji ochraňuje. S jakou energií budou naše kořeny nadále vyživovány a jaké hodnoty tvoří naše zázemí, to ve výsledku ovlivní, co sklidíme.

Na rodinných vztazích záleží

Je důležité, aby nám vztahy nebyly lhostejné. To, jak silné spojení a vazby v rodině vytvoříme, záleží zejména na našem vzájemném komunikačním přístupu. Naši nejbližší jsou pro nás totiž těmi nejlepšími učiteli a tím největším obohacením. Každý z nás si nese ze svého dětství a ze své původní rodiny nějaký model výchovy, vlastní způsob smýšlení, přístupu k životu, vztah k autoritám i k ostatním lidem. Rodiče jsou pro děti vzorem, a proto děti kopírují a napodobují jejich chování. Pochopíme, že nelze někomu vyčítat styl výchovy, protože se chová přesně tak, jak nejlépe umí, jak mu to bylo ukázáno.

Celý článek najdete v Nové Regeně 05/2019

You Might Also Like