Acidita versus alkalita aneb podvody s pH

5.2.2013


Lidské tělo je stroj poháněný okysličováním. Jakmile ustane, zemřeme.

Kyanid, který za války užívali k sebevraždám špioni, patří k nejsilnějším známým jedům vůbec a chemie kyanid považuje za asi vůbec nejúčinnější antioxidant.

Když polapený vyzvědač rozdrtil v ústech umělý zub naplněný malým množstvím kyanidu, jed se rychle rozptýlil do těla a všude, kam se dostal, okamžitě zastavil veškeré procesy okysličování. Srdce se v této situaci pokouší dostat do těla čerstvou okysličenou krev, pumpuje stále pilněji a usilovněji, ale žádná taková krev tu už není, protože usilovně pumpující srdce rychle vmísí kyanid do krve, a pak už je všude. Pak zatepá naposled a člověk je mrtvý. Tělo je zcela závislé na průběžném, nikdy neustávajícím okysličování. Kyanid zabíjí velmi rychle, protože veškeré okysličování téměř okamžitě zablokuje. A víte, co se stane?

Tělo je pak alkalické. Všechna neživá těla jsou alkalická. Naprosto alkalické je jen jedenkrát, a to, když už nežije! Není v něm žádný kyslík, protože nedýchá.

Tělo udržuje správnou hladinu pH krve dýcháním (okysličováním). V závislosti na tom, zda se pH krve posunuje k alkalickému či kyselému stavu, vydechujeme více nebo méně kysličníku uhličitého. Když se krev stává kyselejší, vydýcháme ho více. Když se systém naopak přiklání k alkalitě (zásaditosti), může se jí tělo zčásti zbavit pomalejším dýcháním (viz také „holotropní dýchání“), ale hlavně odvodem přemíry zásad močí. Jinými slovy, když se moč stane zásaditou, znamená to nedostatek nezbytné kyseliny v těle.

Lidem po celém světě se tvrdí, že pokud si v těle zvýší pH, aby se prostředí v něm stalo alkaličtějším, zmizí všechny nemoci. Povíme si, proč to tak nemůže být. Tělo se snaží udržovat normální pH krve mezi 7,35 a 7,45, což je docela malá tolerance. Ve smyslu stravy nemůžete udělat skoro nic, abyste to změnili. Tělo takto nemůžete skutečně „okyselit“ ani „alkalizovat“. Aby všechny tělesné funkce normálně fungovaly, vyžaduje to poměrně úzký rozsah krevního pH (a stejně úzký, ačkoli poněkud odlišný rozsah pH v ostatních tělesných systémech). Kdybyste bez ohledu na to, jakým způsobem, krev „okyselili“ nebo „alkalizovali“, rychle by nastaly vážné problémy. Imunitní systém zabíjí patogeny oxidací za použití kyseliny chlorné! Jak to funguje?

Vezměme si například zranění kůže. V poškozeném místě je prolomena ochranná bariéra a obnažené a poraněné buňky mohou být napadeny zhoubnými patogeny. Jakmile je nějaká tělesná oblast napadena, putují k místu nákazy neutrofi ly (neutrofi lní granulocyty, bílé krvinky), s úkolem zničit napadající patogen. Prvním krokem jejich činnosti je jeho pohlcení. Jakmile neutrofi l patogen zcela obklopí, začne produkovat oxidant – kyselinu chlornou. Kyselina chlorná je selektivní biocid, to znamená, že působí jen na určité organické materiály, ne všechny. Kyselina produkovaná neutrofi ly bakterie okamžitě zabíjí. Tedy opět okysličovadlo zabíjející patogeny! Tělo si s nimi umí poradit rychle a jednoduše.

A co žaludeční kyselina? V těle produkovaná kyselina solná nejen rozkládá potravu a hubí patogeny, ale současně vytváří kyselé prostředí ve prospěch okysličování. Proč jsou tedy moč nebo sliny zásadité, když jsou zde přirozené kyseliny? Musí to tak být. Trávení je nastaveno tak, aby mohlo spořádat i vysoce alkalickou stravu, ale tělo nesmí být alkaličtějším, než je. Lidé vydávají spoustu peněz za zásaditou stravu. Je to nejen zbytečné, ale taková strava může tělo navíc přetížit a je mu tedy spíš ke škodě. Tělo naštěstí může zvládnout hodně zásaditých potravin, aniž by je to přetížilo.

[hidepost=0][/hidepost]

 


You Might Also Like

 • Coinbase login 11.6.2021 at 12:13

  looking for solutions? you can wait for a few minutes or hours and then log back in and you will be able to log in if there was a temporary connectivity issue.

 • Coinbase Pro login 11.6.2021 at 12:14

  you can wait for a few minutes or hours and then log back in and you will be able to log in if there was a temporary connectivity issue.

 • Hulu Activate 18.6.2021 at 8:54

  It tends to be found in some notable real-time features. Take an incredible demonstration of PC, TV from LG and Samsung, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo switch.

 • www.hulu.com/activate 18.6.2021 at 8:54

  As verified on the Hulu site, Hulu and Hulu + Live TV are accessible on both Android and iOS devices, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Fire tablets, Google Chromecast device, I – Android TV, Mac, and then some.

 • www.hulu.com/activate 18.6.2021 at 9:39

  Thanks for visit here.

 • moviesflix.com 18.6.2021 at 14:01

  NICE POST

 • Office.com/setup 23.6.2021 at 12:39

  This post gives truly quality information. Hope to see you again. I find that this post is really amazing.

 • Tubi.tv/activate 3.7.2021 at 6:55

  Thank you a lot for sharing this Thread with us. I would love to mention you that maintain sharing more

 • YouTube.com/activate 3.7.2021 at 6:55

  This is exquisite content! I am swept away through your presentation and precise viewpoints.

 • Hotmail Login 3.7.2021 at 6:56

  Thank you a lot for sharing this

 • McAfee.com/Activate 7.7.2021 at 6:29

  Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post.

 • McAfee.com/Activate 7.7.2021 at 6:30

  Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post.

 • Coinbase wallet 13.7.2021 at 10:36

  Coinbase wallet is a secure platform that makes it easy to buy, sell, and store cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and more. Based in the USA Coinbase offers a wide variety of products including cryptocurrency investing, an advanced trading platform, custodial accounts for institutions.

 • coinbase login 13.7.2021 at 10:36

  Coinbase building the cryptoeconomy – a more fair, accessible, efficient, and transparent financial system enabled by crypto. Coinbase started with the radical idea that anyone, anywhere, should be able to easily and securely send and receive Bitcoin. Offer a trusted and easy-to-use platform for accessing the broader cryptoeconomy.

 • Mcafee.com/activate 15.7.2021 at 7:26

  mcafee.com/activate is the perfect site to redeem your activation code and activate your McAfee antivirus. McAfee is a leading antivirus solution

 • Mcafee.com/activate 15.7.2021 at 7:27

  I like your post continue to post in future have a pleasant day

 • hotmail login 18.7.2021 at 7:44

  I found this post very informative, thanks for sharing.

 • hotmail login 18.7.2021 at 7:44

  thanks for sharing the information with us, it was very informative

 • Aol mail login 19.7.2021 at 12:21

  Thanks for sharing with us this type of stunning post. I am clearly inspired with the facts you’ve got got provided. Keep up the best work.

 • Aol mail login 19.7.2021 at 12:21

  I am really happy with articles quality and presentation. Thanks a lot for keeping great stuff.

 • Aol mail login 19.7.2021 at 12:22

  Your weblog supplied us with treasured statistics to paintings with. Each & each pointers of your publish are awesome.

 • Tubi.tv/activate 20.7.2021 at 17:12

  Tubi tv is one of well known online video streaming platforms in the United States of America. Which provides free tv for its users. if you want the Tubi Tv subscription for yourself as well then feel free to visit our website at Tubi.tv/activate

 • aka.ms/remoteconnect 20.7.2021 at 17:12

  Hey there want to see something interesting then you must consider these sites

 • hbomax.com/tvsignin 22.7.2021 at 2:30

  Howdy super website! Does strolling a weblog like this requide a lott of work? I’ve surely nno information of proggramming but I have been hoping to begin my personal weblog withinside the close to future.

 • hbo max/tv sign in 22.7.2021 at 2:30

  Anyways, must you’ve got got any thoughts or hints for brand new weblog proprietors please share. I apprehend tjis is off challenge despite the fact that I truely had to ask. Many thanks!

 • Mcafee.com/activate 22.7.2021 at 12:15

  I duty of appreciation is all collectively for presenting such edifying net diary to us. I have to nation you’re an incomprehensible writer, I love the manner which you painting the things. If you want I any man or woman development professional than connect to us at.

 • Office.com/setup 22.7.2021 at 12:16

  A debt of gratitude is so as for presenting such enlightening net magazine to us. I need to kingdom you’re an unbelievable essayist, I love the manner which you depict the things. In the occasion which you want I any person development professional than get in contact with us at.

 • Coinbase Pro Login 23.7.2021 at 13:36

  Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post.

 • Coinbase Pro Login 23.7.2021 at 13:37

  Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post.

 • Paypal Login 26.7.2021 at 13:30

  PayPal is one of the most trusted, secure, reliable, and easy-to-use money transfer platforms online. If you want to get into PayPal login or any other details regarding PayPal Feel free to give us a visit.

 • Facebook login 26.7.2021 at 20:23

  If you are interested in how to create and login into your Facebook account. If you are going through some troubles with Facebook too, just visit our website at Facebook Login

 • tubi.tv/activate 28.7.2021 at 20:42

  When will replace your site? Im certainly searching ahead for extra articles out of your site. Keep me posted. Thanks

 • amazon.com/code 28.7.2021 at 20:43

  Great to discovered from this internet site one of these first-rate blogs. i am attending to bookmark this internet site and additionally advocate to others.

 • office.com/setup 30.7.2021 at 8:21

  Office is a versatile range of products that help you to complete a task with less effort, complete office.com/setup procedure. As soon as you are done with the download and setup, the previous step is to trigger the Office Subscription.

 • office.com/setup 30.7.2021 at 8:21

  i like your post it looks very interesting so keep posting in future

 • Mcafee.com/activate 4.8.2021 at 11:51

  Thank you for this brief explanation and very nice information. I am very enjoyed this blog. it’s an informative topic.

 • Mcafee.com/activate 4.8.2021 at 11:54

  I am very enjoyed this blog. it’s an informative topic.

 • Office.com/setup 4.8.2021 at 11:54

  I find that this post is really amazing.

 • Espn.com/activate 5.8.2021 at 19:10

  Your right know-how and kindness in fiddling with all of the portions had been very useful. I don’t recognize what i would have completed if I had now no longer encountered any such step like this.

 • ij.start.cannon 5.8.2021 at 19:11

  Amazing submit i virtually stimulated from it!!

 • Aol mail Login 6.8.2021 at 6:49

  AOL is has been one of the oldest part of the email world. AOL Com has been in existence since 1985 and it is known as a free email service in the whole wide world.

 • Coinbase login 6.8.2021 at 6:50

  Coinbase started with the radical idea that anyone, anywhere, should be able to easily and securely send and receive Bitcoin. Offer a trusted and easy-to-use platform for accessing the broader cryptoeconomy.

 • Norton.com/setup 7.8.2021 at 10:27

  I am feeling very greatfull to visit here, thanks for you so much for sharing the valuable information

 • Office.com/setup 7.8.2021 at 10:28

  Thanku for providing wonderful information,

 • www.amazon.com/mytv 10.8.2021 at 3:09

  Your good knowledge and kindness in twiddling with all the pieces were very useful. I don’t know what i might have done if I had not encountered such a step like this.

 • Facebook login 10.8.2021 at 3:10

  Amazing post i actually inspired from it!!

 • microsoft365.com/setup 13.8.2021 at 13:46

  Thanks for sharing such great information with us. Very nice and well-explained article.

 • Fix HP printer paper jam error 17.8.2021 at 6:37

  Thanks for Sharing Valuable information. If you fix the Fix HP printer paper jam error but no paper jam problem, you need to first inspect your printer thoroughly or restart your printer if no other solution helps.

 • Joseph Desilva 19.8.2021 at 12:29

  Thanks for sharing with nice comment.Get to know about a unique issue that HP users face- HP printer alignment failure issue, along with significant details to keep in mind while solving it. The HP printer alignment failure is a very common issue, which does not require much help. It usually occurs when the ink levels in the cartridges aren’t sufficient to carry on print jobs for a very long time.

 • norton.com/setup 19.8.2021 at 13:02

  Thanks for sharing such a good article with us. You have written a brilliant post.

 • john 16.9.2021 at 10:50

  webroot setup can be completed with insertion of 20-digit Webroot keycode. Webroot SecureAnywhere is one of the popular and widely accepted antivirus software in homes and offices.

 • john 16.9.2021 at 10:50

  If you’re having trouble logging in to http://microsoft365.com/setup, consider using one of your other Microsoft accounts, such as OneDrive, Xbox Live, Outlook.com, or Skype (if you’ve already subscribed to these products).

 • john 16.9.2021 at 10:50

  If your printer is showing offline status and you want to change printer remove offline status for printer then here is a complete guide you have landed upon.

 • john 16.9.2021 at 10:51

  quickbooks support number For Smooth Working As Accounting & Finance Software

 • Andrew Flethcher 21.9.2021 at 7:22

  eBay is a digital multinational eCommerce company based in San Jose, California that facilitates B2B, B2C, and C2C sales through its online platform. Synchrony bank has the authority to issue an eBay MasterCard. It provides all the credit services for your eBay login Credit Card. eBay has a global outreach in over 33 countries.

 • office.com/setup 30.9.2021 at 10:31

  Are you looking for Microsoft office setup (Word, Excel and Power Point, One Note) download/install on the operating system Windows 10 have any type of query can go through the official web office.com/setup and complete your setups.

 • disneyplus.com login/begin 30.9.2021 at 19:37

  Oh my godness, It was the best experience I`ve ever had

 • disneyplus.com login/begin 30.9.2021 at 19:37

  Thank you for your app you created, it is very helpful

 • Sattaking Record 1.10.2021 at 11:59

  Great post, If anyone is trying to get the live results of the Satta King, Satta Matka Game, Satta King 2021, Old Taj 2021, Faridabad Chart 2021, Ghaziabad Satta Chart 2021 & Satta King Record so you can visit our webpage. Thank you…

 • vivekrathod 18.10.2021 at 15:57

  Amazing deal and offer to get the best wireless earphones under 2000 in India the most affordable deal to grab your favourite earphones.

 • microsoft365.com/setup 21.10.2021 at 7:57

  Microsoft 365 is based on a subscription model, which ensures that users must pay to use Microsoft 365’s services. Microsoft 365 all-time helps you to keep your product up to date while Microsoft updates it.

 • trend micro activation 21.10.2021 at 7:58

  Defend against the unknown threats and proceed for Trend micro download with trendmicro.com/activate having Advanced Machine Learning Technology. Trend micro security is the best way to save your Connected World to all the digital part. Install trend micro from the official site and get the trend micro activation key to complete the process.

 • raghavyadav 27.10.2021 at 22:06

  Aol mail login ​is a well-known American-based web portal and online service provider. The AOL Desktop Gold is one of the best software services offered by AOL Mail.

 • raghavyadav 27.10.2021 at 22:47

  AOL Desktop Gold is one of the best software services offered by AOL Mail.Fidelity login

 • joe 4.11.2021 at 18:04

  Now it is time to experience and watch all of your favorite anime at no cost and at any time. disneyplus.com login/begin

 • Angelina Smith 10.11.2021 at 6:26

  Adopt full aluminium alloy panel structure, anodized surface process, ultra-narrow frame, rounded corner design, fashion and beautiful appearance
  4mm tempered glass with anti glare 3.Advanced IR 20 touching technology.
  The OPS host module adopts plug structure design, internal Inter standard 80pin interface, without any external power line and signal line, which is convenient for inspection, maintenance and upgrade, and achieves the aesthetic effect of the machine
  Front side interface: Public USB*3,Touch-USB*1,HDMI*1
  Front 8 buttons: POWER ,Input ,Menu, V+, V-, ECO, Home, PC-POWER(Power button for OPS PC only)
  Front side speakers, Prevents noise distortion due to embedding

  INTERACTIVE LED FALT PANEL

 • http://ij.start.canon 15.11.2021 at 10:17

  A new purchased Canon printer needs to be set up. First, ensure you’ve installed the latest drivers and software from a valid siteThe wireless and wired models require drivers and software; therefore, each has to undergo one important installation process.

 • Canon.com/ijsetup/mg2522 16.11.2021 at 9:27

  Canon Pixma MG 2522 is an all-in-one inkjet printer equipped with multifunctional features like printer, scanner, and copier.

 • Microsoft365.com/setup 16.11.2021 at 10:40

  Microsoft365.com/setup
  is an official portal to activate and start your Microsoft 365 product including office apps, cloud services and other collaboration services. You’ll need to Sign In and enter the Microsoft 365 product key.

 • mihirmane 16.11.2021 at 13:28

  Apply for freelance modelling jobs, freelance singing jobs, freelance makeup jobs, freelance anchoring jobs in India.

 • MMA training in Dehradun 24.11.2021 at 6:42

  Mixed martial arts training or MMA training is a full-contact combat sport, and it’s sometimes called cage fighting. It includes multiple combat sports like martial arts, boxing, wrestling, kickboxing, Judo, karate, etc.

 • MMA academy in Dehradun 24.11.2021 at 6:43

  Mixed martial arts training or MMA training is a full-contact combat sport, and it’s sometimes called cage fighting. It includes multiple combat sports like martial arts, boxing, wrestling, kickboxing, Judo,

 • Shawn H Parker 24.11.2021 at 17:03

  Great Post Enjoyed Reading it will come to explore more..

 • Canon IJ Printer Utility 29.12.2021 at 11:20

  Canon IJ Printer Utility is a complete software package meant to adjust and modify the configurations of your printer device as per the requirement.

 • Canon IJ Network Tool 29.12.2021 at 11:21

  Canon IJ Network Tool is a toolkit software with the options to keep a check on most of your Canon printer network settings and adjust them according to your requirements. The Canon IJ Network tool will get you through the network settings uninterruptedly.

 • Canon IJ Printer Utility 3.1.2022 at 8:40

  The Canon IJ Network tool will get you through the network settings uninterruptedly. Canon IJ Printer Utility is a complete software package meant to adjust and modify the configurations of your printer device as per the requirement.

 • canon.com/ijsetup 3.1.2022 at 8:45

  Some factors need to be in mind while choosing an inkjet printer for you. Later, you can easily set up your Canon printer through drivers from canon.com/ijsetup , wireless connection, USB, and a few components.

 • https //ij.start.cannon 3.1.2022 at 8:48

  The setup process for every Canon model is almost similar, however the download through http //ij.start.cannon and installation process may differ.