9. 8. 2012 TV Nova – Senzační odhalení podvodného přístroje!!!

6.9.2012

V hlavních Televizních novinách televize Nova byli občané této země, kteří poctivě platí daně, informováni, že existuje jakýsi přístroj – „pár drátků, dva kovové válečky a frekvenční generátor“, jak ho uvedl Láďa Hruška, investigativní reportér této poctivé a pravdomluvné televizní stanice…

Titulek reportáže – „Zázračný přístroj slibuje léčbu snad všech nemocí, přitom může ublížit“ jistě nejednoho člověka přesvědčil, že je plno podvodníků. Co se však odehrávalo v reportáži dál, bylo doslova otřesné.

„Může hrozit to, že účinky, které deklaruje tento přístroj, samozřejmě nefungují“ rozechvělým hlasem sděloval národu Vlastimil Sršeň, mluvčí Ministerstva zdravotnictví. Přečtěte si ještě jednou tu větu. Poněkud postrádá smysl…

Jelikož nikdo neví, jak tento přístroj funguje.. dodává horlivě Sršeň (pan Sršeň je zřejmě vševěd a když to neví on, tak to nemůže vědět nikdo) … a může dojít ke zhoršení stavu toho pacienta.

Stížnosti na přístroj řešila i Česká obchodní Inspekce, „reportérským“ hlasem sděluje Hruška dále národu, a do toho mu přizvukuje mluvčí ČOI Jana Jelínková. Přístroji byl odebrán certifi kát, sděluje Jelínková do kamer.

„Takže Super Ravo Zapper je něco jako fén nebo vysavač, a ty přece také neléčí“, sděluje dále Hruška.

Poté Láďa Hruška ještě jednou „živě“ – „Láďo, názor MZ a ČOI známe, jak se na výrobek dívají lékaři?“ s ustaraným pohledem pokládá čtenářka zpráv Bohryová Láďovi tuto geniální otázku.

¨Láďa zažertuje a říká, že kdyby zapper takhle pracoval, lékaři by byli bez práce. Poté sdělí, že požádal o vyjádření přímo Michaelu Fridrichovou, prezidentku Ligy proti rakovině, aby si ty účinky přístroje „prostudovala“. Když se prý potom potkali, tak se Michaela tomu přístroji pousmála.

Paní prezidentka si tedy za pár desítek minut prostudovala z webu www.zapper.cz, jak přístroj pracuje a sdělila národu, že „nic bližšího tam není, žádné technické údaje, které by řekly, co z toho leze, jaké záření, takže nevím, proč by si to měli lidi vlastně kupovat. Možná že kupují naději. 30% placebo efektu… A poté paní dodává, že záleží na lidech, zda budou používat zdravý rozum… bla bla bla…

[hidepost=0][/hidepost]

You Might Also Like