5G Technologie a vznik koronaviru v kožních buňkách

24.9.2020

Letošní jaro a léto soupeří po celém světě o mediální pozornost sítě páté generace a koronavirus. Kdekoho napadlo, jestli tyto dva pojmy spolu nemohou souviset, a to dokonce nějak zásadněji. Napadlo to i vědce, kteří hledali konkrétní souvislosti, a v červnu 2020 již akceptoval světoznámý vědecky uznávaný server Pubmed novou vědeckou studii, která se přímo na tuto souvislost zaměřuje. Zajímají vás výsledky?

Přečtěme si rovnou abstrakt té nové studie. Případně originál pod odkazem uvedeným na konci článku. Abstrakt:
„Výsledky ukazují, že snížení vlnové délky EMF vln vysílaných z věží 5G a vyšších generací by mohlo mít podstatně větší vliv na vývoj DNA v buňkách. To je dáno zejména tím, že dermatologické buněčné membrány fungují v podstatě jako anténa pro takové vlny. Jsou vyrobeny z nabitých částic, jako jsou elektrony a atomy, a mohly by tak logicky emitovat nebo přijímat takové vlny. Na druhou stranu také platí, že anténa může přijímat vlny, jejichž délka není větší než její samotná velikost. Buněčná membrána by tedy mohla přijímat milimetrové vlny produkované technologií 5G. Tyto vlny by mohly projít membránou a interagovat s biologickými látkami uvnitř buňky. Pokud jsou vlnové délky vln 5G stejné nebo menší, než je velikost buněčného jádra, mohou projít membránou jádra a interagovat s DNA. Tyto DNA jsou tvořeny z hexagonální a pentagonální základny a pohybem EMF vln v jádru, tj. jejich účinkem se na DNA objevují díry.
Takto vzniklé otvory jsou automaticky vyplňovány šestihranem a případně pětiúhelníkem tzv. extra báze, které jsou produkovány buňkami. Tyto báze se mohou navzájem spojovat a vytvářet některé viry, jako je např. Coronavirus. Došli jsme k závěru, že příští generace mobilních technologií, resp. emitované EMF vlny z jejich věží, budou mít podstatně větší vliv na biologické buňky.
V tomto výzkumu jsme ukázali, že nové generace mobilních technologií, jako např. 5G, mohou mít hlavní roli při výskytu různých typů virů, jako například Coronavirů, v buňce.“

Tato studie se tedy řadí k dalším, které podobné souvislosti již prokázaly mnohokrát dříve. Co to znamená v důsledku a týká se to jenom vlivu 5G?
Studie zkoumala milimetrové vlny, tedy neionizující záření v pásmu milimetrových vlnových délek. A to je prakticky oblast od frekvence 10 GHz nahoru, patří tam i dnes diskutované pásmo 60 GHz. To je frekvence, která má větší vliv na narušení schopnosti molekul kyslíku se vázat, přičemž zároveň je narušována schopnost hemoglobinu v krvi molekuly kyslíku na sebe vázat a roznášet je po těle krevním řečištěm. A to již při nižších pásmech – pásmech například běžné známé WI-FI. A tu má doma každý!
5G systém ještě v České republice v létě 2020 prakticky nemáme vůbec zaveden (pokud pomineme zavádějící klamavé reklamy některých známých společností, které nabízejí „5G“ už téměř 2 roky přesto, že pro 5G ještě až dosud neproběhla kmitočtová aukce). Co však využívá téměř každý, je běžná WI-FI síť, kterou má doma snad každý, a téměř nikdo ji nevypíná ani v noci! A podobně škodlivá jsou i „data“, tedy datové přenosy v mobilu, které rovněž nikdo nevypíná, a to je ještě zákeřnější, protože pokud máme mobil v kapse, jeho anténa je extrémně blízko těla a téměř neustále vyzařovaná data samozřejmě zatěžují živý organismus a narušují ochranný systém buněk a biologické procesy v nich. Tyto vlivy se kumulují a po delší době se efekt zvrhne v překotné množení buněk a vznik nádorů.
O mnoha těchto souvislostech jsme si již řekli mnohokrát v minulých článcích, kdy jsme se věnovali detailním rozborům dřívějších studií, proto se zde nechci úplně opakovat.

Co je tedy nezbytně nutné pro ochranu vlastního zdraví?
Přestože tu ještě 5G prakticky vůbec nemáme, je nutné, pokud mi záleží na ochraně zdraví, se naučit zapínat doma WI-FI a datové přenosy v mobilu pouze v případě, že je to konkrétně potřeba. A potom zase hned vypnout. Před těmito škodlivými vlivy nás totiž bohužel zákonné limity nechrání. Chrání nás až od takových intenzit, kdy se začnou vlivem toho záření zahřívat tkáně. Ale toho se nedočkáme ani v okamžiku, až budou 5G vysílače na každém pouličním sloupu!

Celý článek najdete v Nové Regeně 09/2020.

You Might Also Like